Szczegóły

20 marca 2024

PZU oferuje rolnikom i sadownikom obniżenie kosztów upraw dzięki wsparciu sztucznej inteligencji

PZU iAgro to nowa inicjatywa największego polskiego ubezpieczyciela skierowana do producentów rolnych. Nowoczesne stacje pomiarowe i sztuczna inteligencja pomogą rolnikom m.in. zmniejszać stosowanie środków ochrony roślin oraz zwiększać zbiory. W ten sposób PZU iAgro może przyczynić się do ograniczania kosztów produkcji i wesprzeć zrównoważone prowadzenie upraw.

Wprowadzone dla klientów PZU rozwiązanie jest wynikiem współpracy PZU z polską firmą Agro Smart Lab, oferującą system Farm Smart. Oparta na tym systemie platforma PZU iAgro oferuje producentom rolnym oparte na nowych technologiach narzędzia do optymalizacji zarządzania gospodarstwem i wspierające ich w podejmowaniu decyzji. PZU iAgro umożliwia skorzystanie z  precyzyjnego systemu monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych oraz szkodników. To pozwala określić, kiedy i w jakiej ilości należy zastosować zabiegi ochronne. Rolnicy korzystający z funkcji narzędzia mogą zmniejszyć straty w uprawach i ograniczyć zbędne zużycie środków ochrony roślin, co przekłada się na ograniczenie kosztów produkcji.

Przygotowany przez PZU innowacyjny program PZU iAgro to ukłon w kierunku naszych klientów i ich pracy. Chcemy, aby w bieżących obowiązkach byli wspierani przez technologię i naukę, która finalnie pozwala osiągać szereg wymiernych korzyści w tym m.in. zarządzanie kosztami oraz ryzykiem, jak również funkcjonalnościami, które ostatnio stają się niezwykle użyteczne i popularne, jak np. kalkulator CO2 – mówi Paweł Ochmański, Dyrektor Biura Produktów Detalicznych i MSP w PZU SA.

System opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych, samodzielnych stacji pomiarowych. Mierzą one wiele parametrów np. wilgotność powietrza oraz podłoża, opady, a także czas zwilżenia liścia poprzez czujnik „sztuczny liść”. Stacjom towarzyszą pułapki na szkodniki, wyposażone w aparaty fotograficzne. Każdego dnia przesyłają do systemu zdjęcia odłowionych szkodników, które są oznaczane i zliczane przez algorytm. Narzędzie gromadzi ponad 70 matematycznych modeli chorobowych opracowanych przez naukowców z całego świata. Warto zaznaczyć że modele chorobowe są skalibrowane pod naszą szerokość geograficzną. Na podstawie tych informacji algorytmy obliczają prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u roślin.

Ochrona roślin przed organizmami szkodliwymi jest niezwykle ważna w uprawach rolnych, a jej skuteczność opiera się na wykorzystaniu odpowiednich środków ochrony roślin oraz właściwym terminie wykonania zabiegu. Tymczasem infekcja występuje 2-3 dni przed wystąpieniem objawów chorobowych, jest więc niewidoczna. A zbyt późno wykonany zabieg lub niewłaściwa identyfikacja patogenu może obniżyć jakość plonów, co przekłada się na straty finansowe. Wykorzystywany w PZU iAgro precyzyjny system monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych daje możliwość reakcji w odpowiednim czasie – tłumaczy Bartosz Gontarz, Menedżer Obszaru Technicznego – Kierownik Zespołu Technicznej Obsługi Szkód w PZU.

Co ważne, producenci rolni będą otrzymywać alerty i aktualne informacje ze stacji meteorologicznych, które są oddalone najwyżej o 20 km. Na terenie Polski znajduje się bowiem ponad 200 stacji.

W tym roku program PZU iAgro jest prowadzony w formule pilotażowej – wybraliśmy 6 województw o największej koncentracji upraw ubezpieczanych w sezonie wiosennym. Od jego wyników – zainteresowania rolników – będziemy uzależniać dalsze jego rozwijanie. Mamy jednak bardzo ambitne plany dot. rozwoju i stosowania nowoczesnej technologii w ubezpieczeniach produkcji roślinnej. Głęboko wierzymy, że dzięki niej i szerokiemu dostępowi do niej z czasem możliwe będzie tworzenie nowoczesnych modeli współpracy ubezpieczyciel – producent rolny, co przełoży się na korzyści dla obu stron. Liczymy, że nasza propozycja spotka się z uznaniem naszych klientów, co będzie samo w sobie najlepszą oceną naszej pracy – dodaje Paweł Ochmański.

Dodatkowe korzyści PZU iAgro

System PZU iAgro oferuje między innymi kalkulator nawozowy, dzięki któremu można obliczyć optymalne dawki nawozowe dla uprawy, co przekłada się na efektywność nawożenia. Drugi z kalkulatorów – emisji dwutlenku węgla, pozwala monitorować różnice między emisją a związaniem CO2 w ramach prowadzonej uprawy. Podczas zmniejszania liczby zabiegów środkami ochrony roślin następuje redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a zwiększona efektywność zbiorów - tak zwana zdrowotność roślin - sprawia, że liście asymilują i wiążą większą ilość dwutlenku węgla. Korzystanie z kalkulatora emisji CO2 przyczynia się do zrównoważonego rolnictwa. Stacje meteorologiczne zapewniają stały dostęp do aktualnych i historycznych danych. Użytkownicy programu mają również dostęp do 7-dniowej prognozy pogody wraz z oknem oprysku, co pozwala na wykonywanie zabiegów ochronnych w optymalnych warunkach.

– PZU iAgro wynika z połączenia kreatywności pracowników PZU, nowoczesnych technologii opartych o sztuczną inteligencje oraz analiz opracowań naukowych i futurologicznych trendów. Wykorzystanie zasobów big data, sztucznej inteligencji i internetu rzeczy pozwalają nam na oferowanie klientom nowoczesnych narzędzi, wyprzedzających również przyjęte praktyki. W przypadku PZU iAgro kluczowymi korzyściami dla producentów rolnych jest podwyższanie efektywności kosztowej i przyczynianie się do dbałości o środowisko. Jesteśmy współautorami opracowania kalkulatora, który przelicza zmniejszoną ilość zabiegów agrotechnicznych na zaoszczędzone CO2. Wprowadzenie PZU iAgro  poprzedzone było udanymi testami, w ramach których 15 rolników i sadowników bezpłatnie korzystało ze stacji pomiarowych – podkreśla Piotr Ratajski z Grupy PZU.

Załączniki

PZU_iAgro.jpg

Typ: zdjęcie

Rozmiar 1,4MB

Pobierz plik