Szczegóły

05 grudnia 2023

Historyczna umowa TUW PZUW o współpracy w ubezpieczeniach cywilnej energetyki jądrowej

Ubezpieczeniowe wsparcie dla rozwoju cywilnej energetyki jądrowej w Polsce. TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, jako pierwszy polski ubezpieczyciel, podpisał umowę o strategicznej współpracy w tej dziedzinie ze światowym liderem ubezpieczeń dla sektora jądrowego Nuclear Risk Insurers Europe. Porozumienie zakłada przekazywanie wiedzy i doświadczeń oraz priorytetowe traktowanie TUW PZUW w relacjach biznesowych.

To przełom. Otwieramy nowe perspektywy przed TUW PZUW i całą Grupą PZU, do której należymy. Chcemy stać się nie tylko pionierem, lecz także liderem w przyszłościowej dziedzinie ubezpieczeń energetyki jądrowej w Polsce. Dlatego korzystamy z najlepszych doświadczeń. Współpraca z Nuclear Risk Insurers Europe (NRIE) i jego macierzystą spółką Nuclear Risk Insurers (NRI) pozwoli nam zdobyć ekspercką wiedzę i wypracować własne know-how – deklaruje prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

NRIE i jego macierzysta spółka NRI mają długą tradycję wspierania krajów w tworzeniu pooli ubezpieczeniowych zapewniających finansowe bezpieczeństwo cywilnemu przemysłowi jądrowemu. Naszym ostatnim przedsięwzięciem był udział w tworzeniu jądrowego poolu ubezpieczeniowego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Czujemy dumę i cieszymy się, że  możemy współpracować z PZUW, teraz i w nadchodzących latach, nad stworzeniem tego typu porozumienia ubezpieczeniowego w Polsce – mówi Dyrektor Zarządzający NRI i Dyrektor Wykonawczy NRIE Mark Popplewell.

Umowa dotyczy rozwijania kompetencji w zakresie oceny ryzyka, underwritingu i zarządzania ubezpieczeniami cywilnych instalacji jądrowych oraz prewencji, obsługi szkód i odpowiedzialności cywilnej za szkody jądrowe. Zapewnia TUW PZUW wsparcie zagranicznych fachowców, a także możliwość udziału w praktykach i szkoleniach. Zakłada też współpracę biznesową na zagranicznych rynkach.

Myślimy dalekowzrocznie. Planowany rozwój energetyki jądrowej w Polsce wymaga ubezpieczeniowej ochrony, a ocena ryzyka rozpoczyna się już na etapie projektowania obiektów jądrowych i połączonej z nimi infrastruktury. Dlatego działamy, a nie czekamy, aby sprostać przyszłym wyzwaniom – podkreśla prezes Kiliński.

TUW PZUW to największe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Obejmuje ochroną ubezpieczeniową największe przedsiębiorstwa, w tym z branży energetycznej. Wspiera swoich klientów w zielonej transformacji i wprowadza kolejne produkty dla rynku nowej energii, jak ubezpieczenia farm wiatrowych i fotowoltaiki.

W ubezpieczeniach elektrowni jądrowych światową praktyką jest tworzenie specjalistycznych pooli ubezpieczeniowych, a więc porozumień, w ramach których krajowi ubezpieczyciele łączą się, aby oferować cywilnemu przemysłowi nuklearnemu w danym kraju ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej.

Jedną z pierwszych takich inicjatyw był NRI, który powstał w 1956 roku w Wielkiej Brytanii jako British Insurance (Atomic Energy) Committee. Celem TUW PZUW, NRIE i NRI jest powielenie tego modelu w najbliższych latach w Polsce.

NRI jest liderem w ubezpieczeniach cywilnej energetyki jądrowej na świecie. Dostarcza specjalistyczne rozwiązania w zakresie szkód majątkowych, awarii maszyn, przerw w działalności gospodarczej oraz odpowiedzialności cywilnej dla ponad 300 cywilnych instalacji jądrowych na świecie.

Załączniki

Atom_TUW_1.JPG

Typ: zdjęcie

Rozmiar 162,6kB

Pobierz plik

Atom_TUW_2.JPG

Typ: zdjęcie

Rozmiar 167,8kB

Pobierz plik

Atom_TUW_3.JPG

Typ: zdjęcie

Rozmiar 171,2kB

Pobierz plik