Informacje prasowe

LIP192024

Prezesi PZU i PZU Życie otrzymali zgody KNF

Podczas posiedzenia w dniu 18 lipca br. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zgodziła się...
LIP182024

ZWZ PZU SA nie powzięło uchwał o udzieleniu absolutorium dla członków zarządu spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, które 18 lipca br. wznowiło obrady po przerwie...
LIP172024

PZU sponsorem 81. Tour de Pologne

PZU został Sponsorem Oficjalnym 81. Tour de Pologne UCI World Tour 2024. Największy...

Więcej informacji

Materiały do pobrania i multimedia

Zobacz przygotowane przez nas materiały do pobrania.

Więcej materiałów

 

Sprostowania
i polemiki

 

Więcej

 

Informacje na mail

Zarejestruj się, aby uzyskać otrzymywać najnowsze informacje z PZU.

Zarejestruj się

 


Kontakt dla mediów    email: rzecznik@pzu.pl     tel: +48 (22) 582 58 07

Biuro prasowe udziela informacji wyłącznie przedstawicielom mediów. Klientów i firmy prosimy o kierowanie pytań do lokalnych placówek firmy lub do naszych konsultantów. Adresy i numery telefonów jednostek PZU i PZU Życie SA są dostępne tutaj - czytaj więcej.

Biuro Prasowe nie udziela informacji dotyczących konkretnych umów ubezpieczenia*. Do interweniowania w takich sprawach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, upoważnieni są m.in. Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Obywatelskich, etc. *Artykuł 35 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844): zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione, a także osoby i podmioty, za pomocą których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe są obowiązane do zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia.