Informacje prasowe

KWI182019

PZU GO dostępne dla klientów

PZU rozpoczął sprzedaż nowego wariantu PZU GO w ramach ubezpieczenia PZU Pomoc w...
KWI182019

PZU Najbardziej Przyjaznym Ubezpieczycielem

PZU został wyróżniony prestiżowym tytułem Najbardziej Przyjaznego Ubezpieczyciela. Nagrodę odebrał Paweł Surówka –...
KWI182019

Nowy zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

Rada Nadzorcza TFI PZU SA dokonała w dniu dzisiejszym zmian w zarządzie spółki....

Więcej informacji

Materiały do pobrania i multimedia

Zobacz przygotowane przez nas materiały do pobrania.

Więcej materiałów

 

Informacje na mail

Zarejestruj się, aby uzyskać otrzymywać najnowsze informacje z PZU.

Zarejestruj się

 


Kontakt dla mediów    email: rzecznik@pzu.pl     tel: +48 (22) 582 58 07

Biuro prasowe udziela informacji wyłącznie przedstawicielom mediów. Klientów i firmy prosimy o kierowanie pytań do lokalnych placówek firmy lub do naszych konsultantów. Adresy i numery telefonów jednostek PZU i PZU Życie SA są dostępne tutaj - czytaj więcej.

Biuro Prasowe nie udziela informacji dotyczących konkretnych umów ubezpieczenia*. Do interweniowania w takich sprawach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, upoważnieni są m.in. Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Obywatelskich, etc. *Artykuł 35 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844): zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione, a także osoby i podmioty, za pomocą których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe są obowiązane do zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia.