Szczegóły

10 kwietnia 2024

PZU Perspektywa na Przyszłość – ochrona życia i budowanie kapitału

„Bezpieczna przyszłość na horyzoncie” – pod takim hasłem do oferty PZU dołączyło nowe indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z premiami PZU Perspektywa na Przyszłość. To oferta skierowana do klientów, którzy szukają nowoczesnych rozwiązań łączących w sobie ochronę życia i budowanie kapitału.

– Wiemy, jak ważne dla naszych klientów jest posiadanie oszczędności oraz zapewnienie bliskim bezpieczeństwa finansowego w razie śmierci. Ponieważ mamy ogromne doświadczenie w obu tych dziedzinach, przygotowaliśmy nowe ubezpieczenie na życie i dożycie z premiami. W razie śmierci ubezpieczonego, wskazane przez niego osoby otrzymają gwarantowaną wypłatę. Natomiast jeśli ubezpieczony dożyje zakończenia okresu ubezpieczenia, wówczas to on otrzyma tę kwotę. Wysokość gwarantowanego świadczenia jest znana już w momencie zawarcia umowy, ale w trakcie okresu ubezpieczenia może wzrosnąć  dzięki premiom i waloryzacji składki – podkreśla Małgorzata Skibińska, dyrektor Grupy PZU, szefowa Pionu Produktów.

Ubezpieczenie PZU Perspektywa na Przyszłość  jest dostępne w dwóch wariantach, które różnią się od siebie m.in. możliwym okresem ubezpieczenia, rodzajami premii i sposobem lokowania powierzonych pieniędzy na zabezpieczenie wypłat przyszłych świadczeń.

Niezależnie od wybranego wariantu, klient może  rozszerzyć ochronę o umowy dodatkowe, które zapewnią wsparcie finansowe w wielu trudnych sytuacjach życiowych, takich jak np. ciężka choroba czy następstwa nieszczęśliwych wypadków. W ramach jednej polisy można objąć ochroną siebie, dzieci oraz małżonka albo partnera.

– Naszym celem jest nie tylko świadczenie usług ubezpieczeniowych, lecz także budowanie zaufania i długoterminowych relacji z naszymi klientami. Kiedy wprowadzamy nowy produkt, pokazujemy klientom, że PZU jest zaufanym partnerem w kwestii zabezpieczenia finansowego i ochrony życia. Tworząc ubezpieczenie PZU Perspektywa na Przyszłość braliśmy również pod uwagę zróżnicowane  oczekiwania klientów.  Oferujemy dwa warianty ubezpieczenia, które różnią się między innymi sposobem lokowania środków na zabezpieczenie przyszłych wypłat. Każdy może więc wybrać rozwiązanie, które najbardziej odpowiada jego potrzebom – dodaje Małgorzata Skibińska.

Warto zapoznać się ze szczegółami ubezpieczenia i porozmawiać z doradcą, który przedstawi scenariusze rozwoju sytuacji rynkowej oraz symulacje przebiegu ubezpieczenia w poszczególnych latach umowy w każdym wariancie.

Dodatkowe informacje są dostępne na  stronie: https://www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/zycie-i-zdrowie/ochrona-dla-ciebie-i-twoich-bliskich/perspektywa-na-przyszlosc