Szczegóły

09 lipca 2019

Dwa lata profesjonalnej ochrony piłkarzy w PZU

7 lipca minęły dokładnie dwa lata od podpisania porozumienia między PZU a PZPN, które wprowadziło kompleksowy program ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia piłkarzy. Tak powstało ubezpieczenie adresowane do wszystkich klubów i zawodników zrzeszonych w PZPN.

Dziś, po dwóch latach działalności programu, polisą NNW PZU/PZPN zostało objętych kilkadziesiąt tysięcy zawodniczek i zawodników grających w kilkuset klubach w całej Polsce.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej programu dotyczy uprawiania sportu, czyli polisa działa gdy zawodnik jest pod opieką klubu podczas treningów, meczów, zgrupowań, sparingów. Obejmuje głównie następstwa nieszczęśliwego wypadku np. złamania, skręcenia czy zwichnięcia.  W katalogu świadczeń dla ubezpieczonego znajdują się odszkodowanie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych, przeszkolenia zawodowego, organizacji i procesu leczenia, w tym rehabilitacji. Dodatkowo PZU SA gwarantuje ubezpieczonym całodobowy asisstance. PZPN zadbało o to, aby kluby decydowały o wariancie ubezpieczenia i o wysokości płaconej składki.

- Warto zaznaczyć, że jednym z głównych założeń programu było i w dalszym ciągu jest objęcie ochroną nie tylko zawodników reprezentacji Polski, I i II ligi oraz ekstraklasy, ale także piłkarek i piłkarzy wszystkich kategorii wiekowych, w tym dzieci i młodzieży – mówi Damian Ziąber, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej w PZU.

Ostatnio PZU poza dotychczasową imienną formą ubezpieczenia wprowadził możliwość bezimiennego zawierania umów NNW PZU/PZPN, dodając jednocześnie opcję rozłożenia opłaty za ubezpieczenie na maksymalnie 12 bezodsetkowych rat.

Korzyściami wynikającymi z programu dla ubezpieczonego zawodnika są przede wszystkim: poczucie bezpieczeństwa, które zapewnia szeroki zakres opieki medycznej i szybki dostęp do świadczeń, zdrowie w rękach  wykwalifikowanej kadry medycznej w nowoczesnych, doskonale wyposażonych przychodniach.

PZU prowadzi całodobową, specjalistyczną infolinię dostępną 7 dni w tygodniu. Pod numerem 801 402 402 można zgłosić szkodę lub uzyskać informację o ochronie ubezpieczeniowej. Szkodę można również zgłosić osobiście w oddziale PZU na terenie całej Polski oraz przez Internet na stronie www.pzu.pl

Współpraca z PZPN jest elementem szerszych działań PZU objętych hasłem #10latdłuzej. Sport, kultura, zdrowie i bezpieczeństwo – wszystko, co wydłuża życie i poprawia jego jakość będzie celem PZU na najbliższe lata. Wszystkie działania będą skoncentrowane na tym, by przedłużyć życie klientów przynajmniej o dekadę.