Szczegóły

25 marca 2024

Najlepsze wyniki w historii TUW PZUW

Rekordowy przypis składki, rekordowe wyniki techniczny i finansowy, rekordowa liczba członków Towarzystwa i rekordowe zaangażowanie pracowników – TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, należący do Grupy PZU, ma za sobą najlepszy rok w swojej historii. Zebrał w 2023 roku 1 160,79 mln zł składki, czyli o 11,2% więcej niż rok wcześniej.

– Stworzyliśmy solidne fundamenty rozwoju, które dają obiecujące perspektywy również na przyszłość. Drugi rok z rzędu przekroczyliśmy miliard złotych rocznego przypisu składki, a więc strategiczny cel zakładany dopiero na 2024 rok. Plany sprzedażowe przekroczyliśmy prawie o połowę. Sprzedajemy nie tylko dużo, lecz także rentownie. Konsekwentnie budujemy przewagi konkurencyjne, które wyróżniają nas na rynku – podkreśla prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Wynik techniczny TUW PZUW wyniósł w 2023 roku 44,2 mln zł netto, a wynik finansowy –  37,6 mln zł netto. Miarą wysokiej rentowności Towarzystwa jest wskaźnik mieszany (COR – Combined Ratio) na poziomie 82,3%, a miarą wiarygodności – wskaźnik wypłacalności Solvency II, który znacząco przekracza 200%. TUW PZUW utrzymuje też wysoki rating siły finansowej, na poziomie A- z perspektywę stabilną, przyznany przez międzynarodową agencję S&P Global Ratings.

Mamy za sobą historyczny rok nie tylko ze względu na wyniki, lecz także pionierskie inicjatywy, które zdecydują o naszym rozwoju w perspektywie lat, a nawet dziesięcioleci. Kluczową jest ochrona ubezpieczeniowa przyszłej energetyki jądrowej w Polsce. Nawiązaliśmy strategiczną współpracę ze światowym liderem w ubezpieczeniach cywilnych instalacji jądrowych Nuclear Risk Insurers. Mamy ambicję stać się agregatorem ubezpieczeniowego poolu atomowego, który zapewni ochronę inwestycjom jądrowym w Polsce – mówi prezes Kiliński.

TUW PZUW z powodzeniem kontynuuje rozwój w innych perspektywicznych obszarach. Należą do nich ubezpieczenia zdrowotne, których sprzedaż rok do roku wzrosła niemal trzykrotnie, a także ubezpieczenia affinity. – Dzięki strategicznym partnerstwom z dostawcami mediów z naszych ubezpieczeń affinity, obejmujących m.in. pomoc w przypadku awarii domowych, korzysta już co czwarte gospodarstwo domowe – zaznacza prezes Kiliński.

Nowatorską inicjatywą jest projekt ubezpieczenia krów mlecznych z wykorzystaniem mikrochipów, podjęty we współpracy z Polską Izbą Mleka, która zrzesza największych producentów i przetwórców. Innowacyjna technologia umożliwia stałe monitorowanie stanu zdrowia zwierząt, a tym samym ochronę hodowców przed stratami wynikającymi z zachorowań czy epidemii wśród bydła.

Rosnącą skalę działalności Towarzystwa obrazuje wzrost liczby jego członków – z 575 w 2022 roku do 623 na koniec 2023 roku. To podmioty gospodarcze, w tym największe w kraju przedsiębiorstwa, a także szpitale, samorządy, instytucje publiczne i uczelnie oraz archidiecezje, diecezje i większość zgromadzeń zakonnych w Polsce. W lutym tego roku do TUW PZUW przystąpiły Polskie Elektrownie Jądrowe.

Rynek coraz szerzej otwiera się na ubezpieczenia wzajemne. Docenia, że są sprawdzoną, solidną i atrakcyjną formą ochrony ubezpieczeniowej. Dają wymierne korzyści finansowe, jak możliwość odzyskania części składki – wskazuje prezes TUW PZUW. W 2023 roku, w rozliczeniu za poprzedni rok, Towarzystwo wypłaciło rekordowe zwroty składek. Otrzymała je aż połowa uprawnionych.

Zwroty są formą premii za odpowiedzialność i przezorność, których efektem jest minimalizowanie ryzyka i mniejsza szkodowość. W działaniach na rzecz bezpieczeństwa TUW PZUW intensywnie wspiera ubezpieczonych, wprowadzając i rozwijając wyjątkowe na rynku usługi.

– Należy do nich inżynieryjna analiza ryzyka, a także zainicjowany w ostatnim roku projekt Szpital 360. Łączy w spójną całość diagnozę problemów i zagrożeń z działaniami na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów, które mają tym problemom zapobiegać. Uzupełnieniem jest prekursorska na rynku proaktywna obsługa niepożądanych zdarzeń medycznych – mówi prezes TUW PZUW.

Towarzyszą temu społeczne inicjatywy na rzecz zdrowia publicznego i profilaktyki zdrowotnej. Najważniejszymi w 2023 roku były: wydanie bezpłatnego poradnika dla pacjentów „Vademecum zdrowia” i odwołująca się do niego kampania zdrowotna prowadzana wspólnie z PKP Intercity.

Rosnącym kapitałem TUW PZUW jest też kapitał ludzki. W badaniu zaangażowania pracowników, przeprowadzonym przez międzynarodową agencję Kincentric, Towarzystwo uzyskało wynik na poziomie 85%, wyższy o prawie 30 p.p. od średniej rynkowej. Znalazło się wśród najlepszych pracodawców w Polsce. – Zaangażowanie pracowników to motor rozwoju i warunek sukcesu. Jest bezcennym kapitałem, który stwarza pomyślne perspektywy dla dalszego wzrostu – podkreśla prezes Kiliński.

 


TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest liderem rynku ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Ma w nim ponad jedną trzecią udziałów.

Ta forma ubezpieczeń jest zbliżona w swoich zasadach do spółdzielczości. Opiera się na solidarnej współpracy ubezpieczonych, którzy są jednocześnie członkami towarzystwa ubezpieczeń. Stanowią dobrowolną wspólnotę, której nadrzędnym celem jest zapewnienie jej członkom możliwie szerokiej ochrony ubezpieczeniowej na optymalnych warunkach, a nie zysk – finansowe nadwyżki i tak wracają do ubezpieczonych.