Szczegóły

19 kwietnia 2024

Zmiany w Radzie Nadzorczej i Zarządzie PZU Życie SA

W dniu 17 kwietnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZU Życie SA odwołało z Rady Nadzorczej spółki Beatę Kozłowską-Chyłę, Martę Bekus-Majewską, Piotra Głoda, Kamila Kowaleczkę, Tomasza Nowackiego, Joannę Szandorowską i Marcina Szubę. Jednocześnie NWZA powołało w skład Rady Nadzorczej spółki Marię Szczęsną, Macieja Wejmana, Marcina Wojewódkę oraz Krzysztofa Wygodę.

Skład Rady Nadzorczej PZU Życie SA od 17 kwietnia 2024 r.:

 • Maciej Wejman – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Członek Rady Nadzorczej od 17 kwietnia 2024 r., a Wiceprzewodniczący od 19 kwietnia 2024 r.);
 • Beata Bieńkowska – Członek Rady Nadzorczej;
 • Maria Szczęsna – Członek Rady Nadzorczej;
 • Krzysztof Wygoda – Członek Rady Nadzorczej;
 • Marcin Wojewódka – Członek Rady Nadzorczej.

 

W dniu 19 kwietnia br. Rada Nadzorcza PZU Życie SA odwołała z dniem 21 kwietnia br. ze składu Zarządu spółki: Aleksandrę Agatowską, Andrzeja Jaworskiego, Bartłomieja Litwińczuka, Dorotę Macieję, Sylwię Matusiak oraz Dominika Witka. Jednocześnie powołała w skład Zarządu PZU Życie SA:

 • od dnia 22 kwietnia 2024 r. - Jarosława Mastalerza, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do czasu uzyskania tej zgody, Jarosławowi Mastalerzowi powierzono pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu w zakresie dopuszczalnym przez stosowne przepisy;
 • od dnia 22 kwietnia 2024 r. - Iwonę Wróbel, powierzając jej funkcję Członka Zarządu;
 • od dnia 6 maja 2024 r. - Sławomira Bilika, powierzając mu funkcję Członka Zarządu;
 • od dnia 6 maja 2024 r. - Pawła Wajdę, powierzając mu funkcję Członka Zarządu.

 

Skład Zarządu PZU Życie SA od 22 kwietnia 2024 r.:

 • Jarosław Mastalerz – p.o. Prezesa Zarządu;
 • Tomasz Kulik – Członek Zarządu;
 • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu;
 • Iwona Wróbel – Członek Zarządu.

 

Skład Zarządu PZU Życie SA od 6 maja 2024 r.:

 • Jarosław Mastalerz – p.o. Prezesa Zarządu;
 • Sławomir Bilik – Członek Zarządu;
 • Tomasz Kulik – Członek Zarządu;
 • Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu;
 • Paweł Wajda – Członek Zarządu;
 • Iwona Wróbel – Członek Zarządu.

 

Jarosław Mastalerz

Doświadczony menedżer od ponad 25 lat piastujący kluczowe stanowiska w zarządach największych międzynarodowych instytucji finansowych w Polsce, zarówno na rynku ubezpieczeniowym, jak i bankowym. Był w tym czasie odpowiedzialny za szereg funkcji biznesowych w obszarach finansów, operacji, strategii, marketingu oraz IT i technologii.

Na rynku ubezpieczeniowym pełnił m.in. funkcje dyrektora finansowego i Członka Zarządu Zurich Polska (1998-2003), następnie związany był z Grupą Generali w Polsce (2003-2006), gdzie w randze Członka Zarządu pełnił również funkcję dyrektora finansowego. W 2007 r. był twórcą i prezesem pierwszego polskiego cyfrowego ubezpieczyciela – BRE Ubezpieczenia. Następnie przez 10 lat związał się z Grupą mBanku (d. BRE Banku), gdzie jako wiceprezes odpowiadał m.in. za bankowość detaliczną w Polsce, Czechach i Słowacji, a następie także za obszary operacji i IT oraz nadzorował piony technologii, bezpieczeństwa i nieruchomości.

Przez ostatnie 7 lat związany z rynkiem venture capital, gdzie jako partner zarządzający nadzorował działalność funduszu Corporate VC mAccelerator.

Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim.

 

Iwona Wróbel

Skuteczna menadżerka z ponad 25-letnim doświadczeniem w firmach z sektora ubezpieczeń, bankowości i rozliczeń.  Budowała i wdrażała strategie biznesowe w spółkach Skarbu Państwa i sektorze prywatnym. Specjalizuje się w budowaniu i wdrażaniu strategii w obszarze sprzedaży i zarządzania liniami biznesowymi.

Do Grupy PZU dołączyła w 2023 r. w roli dyrektora projektu strategicznego. Wcześniej była m.in. dyrektorem strategii i rozwoju sieci własnej w AVIVA (2019–2022 r.), dyrektorem strategii rozwoju sprzedaży w AVIVA (2016–2019 r.), dyrektorem zarządzającym pionem klienta detalicznego i pionem usług finansowych w Poczcie Polskiej (2013-2016 r.), dyrektorem zarządzającym i dyrektorem departamentu w Banku Pocztowym (2009-2013 r.), kierownikiem sprzedaży w Prumerica i dyrektorem Oddziału w Banku Śląskim. Przeprowadziła wiele projektów związanych ze zmianą i transformacją sieci, w tym m.in. w AVIVA (projekt przyniósł wymierne korzyści w postaci ponadprzeciętnego wzrostu nowego biznesu), tworzyła i wdrażała strategię sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i bankowych w Grupie Poczty. Uczestniczyła w wielu projektach związanych ze zmianą właścicielską i tworzeniem nowych podmiotów.

Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu przywództwa i zarządzania.

 

Sławomir Bilik

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył też studia podyplomowe Executive MBA na Uniwersytecie Gdańskim i Rotterdam School of Management.

Jego kariera zawodowa rozpoczęła się w 1992 r. w AGF Ubezpieczenia SA, gdzie pełnił m.in. funkcję szefa sprzedaży. Następnie, w latach 1994-1995, związany z TUIR WARTA SA. Od roku 1996, przez ponad dekadę, pełnił funkcję Prezesa Zarządu w AXA Assistance Polska SA oraz dyrektora Oddziału w Polsce firmy Avanssur SA z siedzibą w Paryżu, działającej pod marką handlową AXA Direct. Poznał specyfikę modelu bancassurance w CALI Europe SA z siedzibą w Luxemburgu, pełniąc tam funkcję dyrektora Oddziału w Polsce i doradcy Zarządu Lukas Banku (obecnie Credit Agricole).

Ponadto Sławomir Bilik m.in. zarządzał drugą co do wielkości porównywarką ubezpieczeniową Punkta oraz pełnił stanowiska Członka Zarządu Noble Funds TFI SA, Prezesa Zarządu EVO Dom Maklerski SA, Prezesa Zarządu w Europejskim Instytucie Ekspertyz Medycznych oraz w Eurisk sp. z o.o.

 

Paweł Wajda

Jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego. Jest także absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość).

Paweł Wajda wykonuje zawód adwokata. Koncentruje się na zagadnieniach regulacyjnych, prawie bankowym, prawie ubezpieczeniowym, prawie rynków kapitałowych, prawie administracyjnym, postępowaniach administracyjnych i przed sądami administracyjnymi. Prowadził obsługę prawną dużych przedsiębiorstw w zakresie tzw. zagadnień regulacyjnych, zagadnień compliance, a także w zakresie reprezentowania instytucji finansowych w postępowaniach administracyjnych i przed sądami administracyjnymi. Jest rekomendowany w rankingach Chambers Global, Chambers Europe, Legal500 w następujących kategoriach: Banking & Finance (Insurance).

Jest również Członkiem Zarządu w spółce System Ochrony Banków Komercyjnych SA.

 

Tomasz Kulik

Członek Zarządu PZU SA oraz Zarządu PZU Życie SA od 2016 r. i jednocześnie dyrektor finansowy w Grupie Kapitałowej PZU.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw - Illinois Executive MBA. Członek The Association of Chartered Certified Accountants.

Posiada wieloletnie doświadczenia w pracy w instytucjach ubezpieczeniowych i finansowych. Przez większość kariery zawodowej związany z Grupą Aviva (d. Commercial Union). Był dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu PZU. Przygotowywał strategię Grupy Kapitałowej PZU na lata 2016-2020 oraz politykę kapitałowo-dywidendową. Był również Członkiem Zarządu TFI PZU SA nadzorującym obszar finansów, ryzyka, operacji i IT. Kierując pracami Zarządu TFI PZU SA odpowiadał też za obszar korporacyjny.

 

Maciej Rapkiewicz

Członek Zarządu PZU SA oraz Zarządu PZU Życie SA od 2016 r., odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem. Z Grupą PZU związany z przerwami od 1998 r. Był m.in. Członkiem Zarządu TFI PZU SA (2006-2009) oraz sprawował funkcje kierownicze w obszarze finansów. Był także m.in. Członkiem Zarządu TFI BGK SA, Prezesem Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także prowadził działalność w zakresie doradztwa gospodarczego.

Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej PTE PZU SA. Był również członkiem rad nadzorczych innych spółek należących do Grupy PZU, w tym Alior Bank SA, Link4 SA. oraz ubezpieczeniowych spółek na Litwie, Łotwie i Ukrainie. Zasiadał w radach nadzorczych spółek niezwiązanych z PZU, w tym również publicznych.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie z zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych, a studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych w ramach Akademii PZU oraz studiów MBA „Finance & Insurance”, organizowanych przez Politechnikę Łódzką/ Illinois State University.

Załączniki

Jaroslaw_Mastalerz.jpg

Typ: zdjęcie

Rozmiar 2,8MB

Pobierz plik