Szczegóły

04 lipca 2024

PZU szuka nowych startupów do współpracy

PZU stawia na innowacje i zaprasza do współpracy startupy z całego świata. Jako swojego strategicznego partnera w akceleracji ubezpieczyciel wskazuje Huge Thing, operatora programu Smart UP - Startup Booster Poland, do którego nabór właśnie ruszył. PZU poszukuje startupów działających w różnych obszarach, w szczególności w zakresie insurtech, zaawansowanych rozwiązań analitycznych, AI i nowych interakcji z klientami.

PZU jest partnerem programu Huge Thing Startup Booster i zaprasza do aplikowania w ścieżce branżowej, jednej z trzech przygotowanych przez zespół Huge Thing. Ścieżka przeznaczona jest dla startupów z już działającym produktem lub usługą. Uczestnicy zyskają granty sięgające do 350 tys. zł, przeznaczonych na pokrycie kosztów realizacji testów technologii, oraz możliwość współpracy z PZU. Program zakłada też wsparcie mentorskie, obejmujące takie obszary, jak pricing i sprzedaż, zarządzanie, CSR i ESG, fundusze VC i mindfulness. Celem ścieżki jest zapewnienie twórcom innowacji możliwości przetestowania swoich rozwiązań w realnym środowisku biznesowym, co umożliwia ich doskonalenie oraz adaptację do rzeczywistych potrzeb rynku.

PZU szuka startupów we wszystkich obszarach swojej działalności. Ma cztery podstawowe obszary poszukiwania innowacji. W ramach pierwszego obszaru, ubezpieczyciel zainteresowany jest w szczególności rozwiązaniami wykorzystującymi AI i zaawansowaną analitykę do lepszego zarządzania biznesem. Nacisk kładziony jest na rozwiązania wspierające efektywny pricing i lepsze zarządzanie ryzykiem. Drugi obszar to szeroko pojęta digitalizacja i automatyzacja procesów, w tym tych związanych z obsługą szkód i świadczeń, wsparciem sprzedawców, obsługą posprzedażową i wykrywaniem nadużyć. Trzeci obszar to nowe formy interakcji z klientem, w ramach którego PZU szuka technologii wspierających prewencję ubezpieczeniową wśród klientów indywidualnych i korporacyjnych oraz nieszablonowych metod budowania relacji z klientem. Największy polski ubezpieczyciel poszukuje również rozwiązań wokół ekosystemów: zdrowotnego, kierowcy, sieci naprawczej oraz usług wartości dodanej (VAS).

Termin zgłoszeń do programu Huge Thing Startup Booster mija 14 lipca, a szczegóły oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej https://hugething.vc/industry-test/#.  

– Jako lider polskiego rynku ubezpieczeniowego doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak kluczowe jest testowanie oraz wdrażanie innowacji i bardzo mocno na nie stawiamy. Dzięki nim możemy oferować naszym klientom nowe, przyjazne rozwiązania, udoskonalać naszą ofertę, jak również usprawniać pracę. Przy opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych jesteśmy otwarci na współpracę z młodymi firmami technologicznymi, a partnerstwo w programach akceleracyjnych dla startupów jest świetnym sposobem na ich wyłonienie podkreśla Elżbieta Häuser-Schöneich, członek zarządu PZU SA.

– W ostatnich latach coraz więcej organizacji otwiera się na współpracę ze startupami, dostrzegając w tym szansę na rozwój swojej działalności biznesowej. Jednak wciąż widzimy, że część z nich nie jest na taką współpracę gotowa, co pokazuje chociażby brak zdefiniowania wyzwań, na jakie chcą odpowiadać w postaci wdrażanych innowacji. PZU jest jedną z organizacji, która może być dla nich właściwym przykładem tego, jak robić to w dobry i świadomy sposób. Firma ma długą historię współpracy ze startupami i jasno określone cele. Dzięki temu twórcy innowacyjnych rozwiązań, którzy chcą przetestować, a następnie dostarczyć swoje rozwiązanie firmie, mają okazję pracy ze świadomym partnerem, rozumiejącym specyfikę działania startupów i gotowym na realne wdrożenie tworzonych przez nie rozwiązań – tłumaczy Monika Synoradzka, prezeska Huge Thing.

PZU Ready for Startups – kilkadziesiąt wdrożonych innowacji

Współpraca z młodymi firmami technologicznymi odbywa się w ramach programu PZU Ready for Startups, którego celem jest wspieranie współpracy ze startupami w ramach wdrażania innowacji w PZU. Obejmują one różne obszary biznesowe i dotyczą rozwiązań na różnych etapach rozwoju – od wstępnych pomysłów skierowanych do programów akceleracyjnych po wdrożenia komercyjne, poprzedzone krótkim procesem dostosowywania rozwiązań do potrzeb biznesowych. W ramach programu PZU Ready for Startups ubezpieczyciel współpracuje zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi partnerami.

– Startupy, które są w początkowej fazie swojego rozwoju, bardzo często potrzebują wielowymiarowego wsparcia w adaptacji przygotowanych przez nich projektów do realiów biznesowych i nawiązaniu efektywnej współpracy. Z tą myślą powstał program PZU Ready for Startups. Dzięki niemu możemy pomóc startupom w rozwoju i wspólnie dopracować innowacyjne rozwiązania, na których skorzystają nasi klienci– mówi Marcin Kurczab, dyrektor ds. Innowacji w PZU.

Za organizację programu odpowiada Laboratorium Innowacji PZU, którego rolą jest testowanie i wdrażanie rozwiązań opracowanych przez młode firmy technologiczne. Podczas sześciu lat działania przeanalizowało ono ponad 6 tys. potencjalnych innowacji, z których ostatecznie przetestowało ponad 70 rozwiązań i wdrożyło ponad 40 z nich. Wprowadzane innowacje służą zarówno usprawnianiu wewnętrznych procesów, jak i konsekwentnemu poprawianiu doświadczeń klientów. Więcej informacji na temat oferty dla startupów można znaleźć na www.pzu.pl/innowacje.