Szczegóły

01 lipca 2019

Pracownicze Plany Kapitałowe z TFI PZU

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU zawarło już pierwsze umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK). – Cieszymy się, że zyskaliśmy klientów już w pierwszych godzinach po starcie Pracowniczych Planów Kapitałowych. To dowód zaufania wobec PZU i atrakcyjności naszej oferty – mówi szef Projektu Emerytura Marcin Żółtek, odpowiedzialny w Grupie PZU za Pracownicze Plany Kapitałowe.

Liczba umów o zarządzanie zawartych w pierwszych godzinach funkcjonowania PPK sięga co najmniej kilkudziesięciu. Co najmniej kilka razy więcej jest procedowanych. Na współpracę z TFI PZU zdecydowali się najwięksi pracodawcy z całej Polski, reprezentujący m.in. branże budowlaną, górniczą, meblarską, spożywczą czy tekstylną.

Uznali TFI PZU za najlepszą instytucję do zarządzania PPK w swojej firmie i postanowili powierzyć nam oszczędności swoich pracowników. Wielu nie współpracowało dotąd z PZU, dlatego tym bardziej cieszy nas, że docenili naszą ofertę – komentuje Marcin Żółtek.

Grupa PZU jeszcze w kwietniu ogłosiła, że rezygnuje na rok z pobierania opłat za zarządzanie PPK. – Chcemy przekonać Polaków, że opłaca się oszczędzać razem z nami – deklarował wówczas prezes PZU Paweł Surówka.

Już w maju PZU uruchomił dla pracodawców bezpłatny internetowy serwis e-PPK do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych. Serwis umożliwia podpisanie, nawet w kilka minut, umowy o zarządzanie PPK. Pozwala na przesyłanie online list pracowników, list ich wpłat i dyspozycji. Automatycznie kontroluje wprowadzane dane, wskazując błędy, które wymagają poprawy.

Atutem PZU jest kompleksowe wsparcie dla pracodawców i pracowników na każdym etapie wprowadzania i prowadzenia PPK. – Jako Grupa PZU dysponujemy tak olbrzymim potencjałem, by zapewnić wszechstronną pomoc i obsługę. Oprócz internetowych serwisów dla pracodawców i pracowników mamy jedną z największych sieci placówek w Polsce, która liczy ponad 400 oddziałów. Mamy 2 500 doradców klienta indywidualnego i 300 klienta biznesowego – mówi Dyrektor Zarządzający ds. Dystrybucji Produktów Inwestycyjnych w TFI PZU Łukasz Kędzior.

PZU oferuje ponadto pracodawcom szkolenia dla ich działów kadr, a także materiały i spotkania informacyjne dla ich pracowników. – Chcemy w ten sposób pomóc w wypełnieniu przez pracodawców ich ustawowych obowiązków, a do nich należy właśnie przekazanie pracownikom wyczerpujących informacji na temat zasad funkcjonowania PPK – deklaruje dyrektor Kędzior.

Zwraca uwagę, że ważnym z punktu widzenia pracodawców i pracowników kryterium przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK jest też jej wiarygodność i doświadczenie. – PZU ma pod tym względem szczególne powody do dumy. Ma największą wśród polskich spółek wiarygodność, mierzoną oceną ratingową A- przyznaną przez międzynarodową agencję S&P. Co istotne z punktu widzenia PPK, należymy do firm o najdłuższym na rynku doświadczeniu w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Jesteśmy rynkowym liderem w dziedzinie Pracowniczych Programów Emerytalnych – dodaje Łukasz Kędzior.

Więcej informacji na temat PPK z PZU można znaleźć na stronie internetowej emerytura.pzu.pl i pod numerem infolinii 22 640 06 22.

Załączniki

PZU_TFI_1.JPG

Typ: zdjęcie

Rozmiar 1,3MB

Pobierz plik

PZU_TFI_2.JPG

Typ: zdjęcie

Rozmiar 1,2MB

Pobierz plik