Szczegóły

30 kwietnia 2024

Zmiany w organach zarządczych spółek Grupy PZU

W ostatnich dniach kwietnia nastąpiły zmiany w składzie organów zarządczych spółek Grupy PZU. Zmiany zaszły w zarządach PZU Zdrowie SA, TFI PZU SA, TUW PZUW, a także w składach Rad Nadzorczych PZU Życie SA oraz TUW PZUW.

PZU Zdrowie SA

W dniu 29 kwietnia br. Rada Nadzorcza PZU Zdrowie SA podjęła decyzję o odwołaniu z zarządu spółki Karoliny Helmin-Biercewicz, Marcina Gomoły i Oliwera Kubickiego.

Obecny skład zarządu PZU Zdrowie SA:

 • Weronika Dejneka, p.o. prezesa zarządu,
 • Ernest Podgórski, wiceprezes zarządu.

 

TFI PZU SA

29 kwietnia br., Rada Nadzorcza TFI PZU SA zdecydowała o odwołaniu z zarządu spółki Roberta Zimy, Kamili Gers i Michała Stefańskiego i powołaniu z dniem 30 kwietnia 2024 r. w skład zarządu spółki Artura Treli jako wiceprezesa zarządu, powierzając mu pełnienie obowiązków prezesa zarządu.

Obecny skład zarządu TFI PZU SA:

 • Artur Trela, wiceprezes zarządu, p.o. prezesa zarządu,
 • Piotr Dmuchowski, wiceprezes zarządu,
 • Cezary Iwański, wiceprezes zarządu.

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW)

29 kwietnia br. nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej TUW PZUW, z której odwołano Wojciecha Pawlaka oraz Tomasza Zbróga. W skład Rady Nadzorczej powołano Bartosza Grześkowiaka, powierzając mu funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także Jakuba Sajkowskiego, Sylwię Chmielewską, Daniela Gorgosza oraz Konrada Kleszczewskiego.

30 kwietnia br. decyzją Rady Nadzorczej TUW PZUW podjęto decyzje o odwołaniu z dniem 6 maja 2024 r. z zarządu Towarzystwa: Rafała Kilińskiego z funkcji prezesa zarządu TUW PZUW oraz Tomasza Karusewicza z funkcji członka zarządu. Rada Nadzorcza TUW PZUW zdecydowała o oddelegowaniu z dniem 7 maja 2024 r. członka Rady Nadzorczej Jakuba Sajkowskiego do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu TUW PZUW.

Skład zarządu TUW PZUW od 7 maja będzie następujący:

 • Jakub Sajkowski, członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego sprawowania funkcji prezesa zarządu,
 • Aneta Zawistowska, członek zarządu,
 • Grzegorz Krawiec, członek zarządu,
 • Jakub Papuga, członek zarządu.

Skład Rady Nadzorczej TUW PZUW:

 • Bartosz Grześkowiak, przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Konrad Kleszczewski, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Sławomir Niemierka, członek Rady Nadzorczej,
 • Katarzyna Łubkowska, członek Rady Nadzorczej,
 • Marcin Wierzchowski, członek Rady Nadzorczej,
 • Robert Pusz, członek Rady Nadzorczej,
 • Jakub Sajkowski, członek Rady Nadzorczej, oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu,
 • Sylwia Chmielewska, członek Rady Nadzorczej,
 • Daniel Gorgosz, członek Rady Nadzorczej,

 

PZU Życie

26 kwietnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU Życie SA odwołało ze składu Rady Nadzorczej Beatę Teresę Bieńkowską i powołano w skład Rady Nadzorczej Jarosława Kochaniaka oraz Pawła Stykowskiego.

Obecny skład Rady Nadzorczej PZU Życie SA:

 • Maciej Wejman, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Maria Szczęsna, członek Rady Nadzorczej,
 • Krzysztof Wygoda, członek Rady Nadzorczej,
 • Marcin Wojewódka, członek Rady Nadzorczej,
 • Jarosław Kochaniak, członek Rady Nadzorczej,
 • Paweł Stykowski, członek Rady Nadzorczej.

 

 

Życiorysy nowo powołanych członków zarządów oraz rad nadzorczych:

Artur Trela

Z wykształcenia ekonomista, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej, gdzie ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów. Obecnie kontynuuje edukację na kierunku MBA Artificial Intelligence, Finance and Technology w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, pogłębiając swoje kompetencje z zakresu technologii i finansów.

Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w Credit Suisse Asset Management (Polska) SA, gdzie wspierał Zespół Zarządzania Aktywami.

Od 2010 roku przez 12 lat związany z PKO TFI SA, najpierw jako trader, a następnie jako zarządzający, gdzie odpowiadał za zarządzanie aktywami o wartości 20 mld PLN. Awansując na wicedyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami, nadzorował procesy zarządzania aktywami o wartości 30 mld PLN, będąc członkiem kluczowych komitetów w firmie.

Od października 2022 roku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. inwestycji w PZU SA i PZU Życie SA. Był odpowiedzialny za nadzorowanie i kierowanie pracą Pionu Inwestycji, obejmującego szeroki zakres obszarów inwestycyjnych. Jako członek komitetów Grupy PZU odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu portfelem ALM i środków własnych.

Specjalizuje się w krajowych i zagranicznych inwestycjach, w tym obligacjach skarbowych i korporacyjnych, nieruchomościach komercyjnych, Private Credit, Private Equity, Venture Capital oraz akcjach.

Jego doświadczenie obejmuje również nadzór nad inwestycjami w nieruchomości na potrzeby własne Grupy PZU, rozwój systemu IT, w tym na automatyzację procesów, a także utrzymywanie relacji z inwestorami, bankami i doradcami. Aktywnie uczestniczy w rozwoju polskiego rynku finansowego i wdrażaniu polityki ESG.

Bartosz Grześkowiak

Od 12 kwietnia 2024 r. członek zarządu PZU SA.  Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz licznych kursów i szkoleń z zakresu ubezpieczeń, zarządzania, finansów i sprzedaży. Posiada zdany egzamin brokerski. W 2003 r. ukończył roczne studia podyplomowe w zakresie inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na Wydziale Finansów i Bankowości. Ukończył również AMP Advanced Management Program zatwierdzony przez IESE University of Navarra. Od początku swojej kariery zawodowej związany z rynkiem ubezpieczeń w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych – od 2005 r. w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA przez kilka lat pełnił funkcje menedżerskie, aby ostatecznie w 2008 r. zająć stanowisko dyrektora Departamentu Sprzedaży (Kanał Brokerski). Od 2011 r. zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA, gdzie odpowiadał za kierowanie Departamentem Ubezpieczeń Korporacyjnych i brał czynny udział w budowaniu i realizacji strategii firmy. W 2018 r. dołączył do Grupy MAK jako Wiceprezes spółek: MAK ubezpieczenia i STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi. Następnie w maju 2019 r. objął funkcję prezesa zarządu MAK International Sp. z o.o.  a w listopadzie 2020 r. został Wiceprezesem Zarządu brokera reasekuracyjnego MAK Re.

Jakub Sajkowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku  ekonomia. Ukończył studia MBA na uczelni University of Durham. Aktualnie dyrektor zarządzający ds. klienta korporacyjnego w PZU SA. W latach 2006-2016 menadżer w Ernst & Young.  Uczestnik  programu menadżerskiego (Program for Top Talents) organizowanego przez Center for Leadership Advanced Leadership.  Członek Rady Nadzorczej Lituvous Draudimas.

Sylwia Chmielewska

Absolwentka Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Menedżer z bogatym doświadczeniem w kompleksowym zarządzaniu podmiotami branży finansowej – pierwsza kobieta na stanowisko CEO w strukturach skandynawskich i bałtyckich Grupy Bankowej Nordea. Ekspert w zakresie finansowania inwestycji, znajomości  rynku finansowego i jego produktów identyfikacji ryzyk i optymalnych rozwiązań w ich zarządzaniu. Specjalizuje się w motoryzacji, transporcie, budownictwie  i rolnictwie.  Od 2019 roku Managing Director Volvo Financial Poland. Członek Skandynawsko – Polskiej Izby Gospodarczej oraz Związku Polskiego Leasingu.

Daniel Gorgosz

Absolwent Akademii Humanistycznej im. A Gieysztora, gdzie  również uzyskał tytuł doktora nauk społecznych. Posiada dyplom MBA zrealizowany na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada rozległą wiedzę w zakresie procesów zarządczych i operacyjnych, technik negocjacji oraz  procesów biznesowych. Posiada  czternastoletnie doświadczenie managerskie w zarządzaniu. Zawodowo związany z Telewizją Polską gdzie aktualnie pełni funkcję likwidatora. Ponadto w latach 2009-2016 dyrektor Ośrodka  Administracji oraz Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Telewizji Polskiej. W latach 2019 – 2021 pracował w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.

Konrad Kleszczewski

Jest adwokatem przy Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2019 roku uzyskał stopień naukowy doktora z zakresu tematyki cen transferowych jako instrumentu międzynarodowej optymalizacji opodatkowania w Unii Europejskiej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym oraz prawnym. Aktualnie jest dyrektorem w Andersen Tax &Legal Matyka i Wspólnicy sp.k. Przed dołączeniem do Andersen, współpracował z międzynarodowymi firmami doradczymi z BIG4 oraz kancelariami prawnymi. Specjalizuje się przede wszystkim w podatku dochodowym od osób prawnych, podatkach międzynarodowych, cenach transferowych, prawie handlowym oraz prawie karno-skarbowym.

Posiada bogate doświadczenie w planowaniu, przeprowadzaniu i nadzorowaniu od strony prawnej i podatkowej kompleksowych procesów reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorców, w tym z wykorzystaniem rozwiązań lokalnych oraz międzynarodowych.

Jest autorem licznych publikacji z dziedziny prawa podatkowego oraz prawa handlowego, a także wykładowcą na uczelniach wyższych. 

Jarosław Kochaniak

Ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe na wysokich stanowiskach kierowniczych w bankowości, finansach, rynkach kapitałowych w Polsce i za granicą (Londyn i Nowy Jork) oraz administracji samorządowej w Warszawie. Pracował, m.in. w amerykańskich instytucjach finansowych (Salomon Smith Barney i JPMorgan Chase), w polskim sektorze bankowym (BGŻ SA i BWE SA), a w latach 2007-2013 pełnił funkcję zastępcy prezydenta m.st. Warszawy. Brał udział w wielu projektach inwestycyjnych, transakcjach finansowych i kapitałowych o dużej wartości gospodarczej, biznesowej i finansowej w bankowości, ubezpieczeniach, energetyce, telekomunikacji, nieruchomościach, usługach komunalnych. Posiada tytuł magistra inżyniera Politechniki Warszawskiej oraz MBA in International Management uzyskany w Middlebury Institute of International Studies at Monterey w Kalifornii.

Paweł Stykowski

Jest radcą prawnym posiadającym 17-letnie doświadczenie w doradzaniu podmiotom z sektora ubezpieczeniowego. Przez wiele lat pracował w międzynarodowych kancelariach prawnych świadczących usługi prawne instytucjom finansowym. Pełnił również funkcję dyrektora departamentu prawnego oraz compliance officera w jednym z zakładów ubezpieczeń. Jest autorem licznych artykułów prawniczych (m.in. w Monitorze Prawniczym, Prawie Asekuracyjnym, Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej), od 10 lat prowadzi stałą rubrykę w Dzienniku Ubezpieczeniowym. Paweł Stykowski od lat prowadzi szkolenia dla branży finansowej: zarówno na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń, jak również we współpracy z renomowanymi firmami szkoleniowymi jak MMC, Puls Biznesu, Insurance Meeting Point czy V Financial Conferences, a także szkolenia wewnętrzne dla instytucji finansowych.