Szczegóły

18 stycznia 2022

PZU rozszerzył ubezpieczenie AC dla pojazdów elektrycznych

PZU oferuje nowy zakres ubezpieczenia AC dla właścicieli pojazdów elektrycznych. Objął ochroną szkody dotyczące ładowarek, w tym wallbox’a, a także kabli ładujących oraz baterii. Jest to odpowiedź na rosnącą popularność samochodów elektrycznych. Jak wynika z danych PSPA, w listopadzie 2021 r. w Polsce zrejestrowanych było 35,2 tys. samochodów osobowych z napędem elektrycznym. To dwa razy więcej niż w 2020 roku.

– Rynek motoryzacyjny zmierza w kierunku elektromobilności. Sprzedaż tzw. elektryków konsekwentnie rośnie, dlatego chcieliśmy uzupełnić lukę na rynku ubezpieczeniowym i wesprzeć klientów flotowych korporacyjnych, którzy zdecydowali się na zakup pojazdu z napędem elektrycznym. Ochrona ubezpieczeniowa związana ze szkodami dotyczącymi infrastruktury niezbędnej do użytkowania samochodu elektrycznego jest równie ważna, jak ubezpieczenie samego auta  – mówi Konrad Owsiński, dyrektor ds. underwritingu ubezpieczeń komunikacyjnych w PZU.

Dzięki nowej klauzuli właściciele samochodów elektrycznych, którzy wykupią polisę  polisę autocasco w PZU, mogą liczyć na ochronę w przypadku szkód dotyczących elementów pojazdu elektrycznego, które są następstwem m.in. kradzieży, przeciążenia instalacji, przegrzania, zwarcia, spadku napięcia, a także uszkodzenia wskutek rażącego niedbalstwa. Suma ubezpieczenia w przypadku kabli i baterii określona jest w umowie AC, natomiast w przypadku ładowarki jest ona odrębnie ustalona i wynosi 3000 zł.

Według raportu Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in (osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony) przekroczyła poziom 37 tysięcy sztuk[i].

Rosnącej liczbie pojazdów sprzyja rozwój infrastruktury ładowania. Według danych z końca listopada 2021 r., w Polsce użytkownicy samochodów z wtyczką mają do dyspozycji 1813 ogólnodostępnych stacji ładowania, w tym 3544 punkty, a tylko w listopadzie uruchomiono 207 nowych punktów[ii]. Pod koniec roku 2021 wprowadzono także zmiany legislacyjne, które mają ułatwić montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku[iii].

Rozszerzanie oferty ubezpieczeniowej PZU o zielone produkty jest ściśle związane ze strategią Grupy PZU na lata 2021-2024 w obszarze ESG, która zakłada osiągnięcie przez nią neutralności klimatycznej. By ten cel osiągnąć, spółki PZU docelowo będą korzystały wyłącznie z zielonej energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł, ograniczały zużycie wielu zasobów (m.in. energii, paliw), a także zwiększały udział samochodów hybrydowych oraz elektrycznych w firmowych flotach. PZU planuje, że do roku 2040 neutralni klimatycznie staną się też jego kooperanci i partnerzy biznesowi, a do roku 2050 także klienci ubezpieczeniowi i inwestycyjni. Największy polski ubezpieczyciel aktywnie wspiera transformację klimatyczną polskiej gospodarki. Zaangażował dotąd 150 mln zł w finansowanie rozbudowy lądowych farm wiatrowych, przystąpił do szerokiego porozumienia na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, nabył też obligacje ESG za kwotę 300 mln zł. Niedawno PZU wprowadził unikalne na rynku, specjalne ubezpieczenia dla instalacji OZE dla klientów indywidualnych oraz biznesowych, by wspierać rozwój sektora zielonej energii.

 

[i] Dane z grudnia 2021, Źródło: IBRM Samar

[ii] Licznik elektromobilności PZPM i PSPA, Źródło: Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

[iii] Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.

Załączniki

polisa_dla_aut_elektrycznych.jpg

Typ: zdjęcie

Rozmiar 27,8kB

Pobierz plik