Szczegóły

26 października 2019

Grupa PZU jednym z liderów w dziedzinie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Ponad 1000 największych pracodawców w Polsce podpisało umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi z Grupą PZU. Zatrudniają łącznie ponad pół miliona pracowników.

W ciągu niespełna czterech miesięcy staliśmy się jednym z liderów rynku PPK. To dowód atrakcyjności naszej oferty i zaufania wobec Grupy PZU – powiedział prezes PZU Paweł Surówka.

Prezes PZU Życie Roman Pałac przypomniał, w ramach Grupy zarządzanie i prowadzenie PPK oferują TFI PZU i Pekao TFI. – Cieszę się, że Grupa PZU, korzystając z różnorodności wchodzących w jej skład podmiotów, osiąga tak dobre wyniki – podkreślił.

Wśród firm, które zdecydowały się na współpracę z PZU jest PKN Orlen, a więc zatrudniająca kilkanaście tysięcy pracowników największa firma w Europie Środkowo-Wschodniej. Są też m.in. Grupa Energa, Coca-Cola, PKP Intercity, Orbis, Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol, Wittchen i Vistula.

Pracodawcy doceniają, że zapewniamy im wszechstronną pomoc i wsparcie przy wdrażaniu i obsłudze PPK. Na to chcemy postawić także w przyszłości, gdy obowiązek wprowadzenia PPK obejmie mniejsze firmy. Zależy nam, by zdjąć z pracodawców ciężar jak największej liczby obowiązków związanych z PPK. Dlatego m.in. uruchomiliśmy bezpłatny internetowy serwis e-PPK służący do zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz do bieżącej obsługi Planów – powiedział prezes Roman Pałac.

PZU oferuje ponadto pracodawcom szkolenia dla ich działów kadr oraz materiały szkoleniowe i informacyjne dla pracowników. Udostępnia pracodawcom szkolenie e-learningowe dla pracowników, kończące się testem wiedzy o PPK i wydaniem certyfikatu potwierdzającego udział w szkolenie i zdanie testu. Chce w ten sposób pomóc w wypełnieniu przez pracodawców ich ustawowych obowiązków, do których należy przekazanie pracownikom informacji na temat zasad funkcjonowania PPK.

Jak podkreślił prezes Pałac, celem Grupy PZU jest również zachęcanie Polaków do oszczędzania i budowanie w ten sposób polskiego kapitału.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarządza aktywami o wartości prawie 340 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Ofertę PPK w ramach Grupy PZU dystrybuują PZU, PZU Życie, Pekao i Alior Bank.