Szczegóły

23 października 2015

Ubezpieczenie nagrobka w PZU

Od kilkunastu lat w PZU można ubezpieczyć nagrobki. Można to uczynić razem z ubezpieczeniem domu albo osobno. Polisa obejmuje grobowiec lub tradycyjny nagrobek składający się z płyty umieszczonej na cokole oraz tablicę z napisami, a także rzeźby i inne elementy ozdobne. Można też objąć ochroną ławeczkę przy nagrobku lub nawierzchnię dookoła niego.

Ubezpieczenie chroni przed szkodami powstałymi w wyniku m.in. powodzi, opadów deszczu, ciężaru śniegu, huraganu, upadku drzew, trzęsienia ziemi lub uderzenia pojazdem. Odszkodowanie należy się również w razie dewastacji nagrobka lub kradzieży elementów przymocowanych do niego.

W ramach nowego ubezpieczenia PZU Dom klienci PZU mogą również ubezpieczyć nagrobek w formule all risks. To nowość, która pozwala objąć nagrobek ochroną ubezpieczeniową od wszystkich możliwych zdarzeń. Przykładowo, pieniądze będą się należały za szkodę, która powstanie wskutek przewrócenia się ogrodzenia lub sąsiedniego nagrobka, gdy pęknie wazon w podczas mrozu lub gdy szkodę spowoduje zwierzę leśne. Ubezpieczenie nie obejmuje przypadków wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia np. szkód w następstwie zapadania się ziemi związanej z prowadzanymi robotami ziemnymi.

Wysokość składki zależy od wartości i lokalizacji nagrobka. Średnia wynosi ok. 120 zł za rok.