Szczegóły

10 lutego 2023

Ubezpieczenie TUW PZUW dla polskich ratowników w Turcji

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych objął ochroną ubezpieczeniową ratowników z Polskiej Grupy Górniczej, którzy pomagają ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji. Grupa wysłała tam około 50 ratowników górniczych.

– Gdy dochodzi do tak wielkich tragedii, jak trzęsienie ziemi, obowiązuje zasada: wszystkie ręce na pokład. Jako ubezpieczyciel pomagamy, jak możemy. Zapewniliśmy ubezpieczeniową ochronę ratownikom Polskiej Grupy Górniczej, którzy niosą pomoc potrzebującym. Polscy ratownicy górniczy słyną z najwyższych umiejętności i udanych akcji, nie tylko w górnictwie. Życzymy im skutecznych działań w Turcji i solidaryzujemy się z ofiarami tragedii – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

TUW PZUW, należące do Grupy PZU największe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, przykłada szczególną wagę do bezpieczeństwa. Prowadzi liczne projekty prewencyjne.

TUW PZUW współpracował już z Polską Grupą Górniczą w ramach realizowanego w związku z pandemią COVID-19 programu „Stan epidemii – dobre praktyki”. W zeszłym roku Towarzystwo sfinansowało zakup specjalistycznego sprzętu dla Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego.

Podejmowane przez TUW PZUW inicjatywy wynikają z idei ubezpieczeń wzajemnych, które opierają się na solidarności i współpracy, a nie działalności dla zysku.