Szczegóły

Kontakt dla mediów

Biuro Prasowe

PZU Grupa PZU

rzecznik@pzu.pl

tel.: (022) 582 58 07

28 maja 2024

Agencja S&P zmienia perspektywę dla Grupy PZU ze stabilnej na pozytywną

W najnowszym raporcie, opublikowanym 28 maja br., agencja S&P Global Ratings podtrzymała ocenę ratingową Grupy PZU na poziomie A-, jednocześnie zmieniając perspektywę ze stabilnej na pozytywną. To doskonała ocena, wyróżniająca Grupę PZU na całym polskim rynku finansowym.

Agencja S&P zrewidowała perspektywę dla Grupy PZU (PZU SA, PZU Życie SA oraz TUW PZUW) ze stabilnej na pozytywną, wskazując m.in. na dobre wyniki operacyjne w 2023 r. i w pierwszym kwartale 2024 r., a także solidną pozycję kapitałową i znaczące bufory kapitałowe nawet w skrajnych scenariuszach stress testów. „Perspektywa pozytywna wskazuje, że możemy rozważyć podniesienie oceny ratingowej, jeśli Grupa nadal będzie przechodzić z powodzeniem nasze hipotetyczne testy warunków skrajnych, a jej efektywność w obszarze ubezpieczeń i bankowości pozostanie wysoka i stabilna” – piszą analitycy Standard & Poor’s.

W poprzednim raporcie z 1 marca br. S&P podtrzymała dla PZU ocenę A- z perspektywą stabilną. W uzasadnieniu dokonanej teraz zmiany perspektywy na pozytywną doceniono Grupę PZU za udokumentowane osiągnięcia w realizacji strategii, w tym ambitnych celów postawionych przed biznesem ubezpieczeniowym i bankowym. Wskazano też wysoki zysk netto i zwrot na kapitale w ub.r., znacząco lepsze od rezultatów konkurentów w kraju i za granicą, oraz kontynuację dobrych wyników w pierwszym kwartale tego roku. W ocenie analityków S&P, Grupa PZU skutecznie odpowiada na wyzwania na rynku ubezpieczeniowym: „Uważamy, że Grupa dalej będzie osiągała ponadprzeciętne wyniki, gdyż PZU w ostatnich latach obronił swoją wiodącą pozycję na rynkach ubezpieczeń majątkowych i na życie w Polsce”.

S&P oczekuje, że Grupa PZU będzie wciąż osiągać wyniki lepsze od konkurentów, wypracowując w latach 2024-2026 roczne zyski na poziomie 3,6-5,5 mld zł, co przełoży się na zwrot na kapitale w przedziale 13-17%.

Przy okazji zmiany perspektywy na pozytywną podkreślono także mocną pozycję kapitałową Grupy PZU, pomimo regularnych wypłat stosunkowo wysokich dywidend. Potwierdza to wysoki poziom jej wypłacalności na koniec 2023 r. (229%). Analitycy spodziewają się, że Grupa utrzyma znaczne bufory kapitałowe w ramach modelu S&P w latach 2024-2026, pomimo zmienności na rynku kapitałowym wpływającej na poziom kapitałów własnych.

S&P Global Ratings ocenia PZU od roku 2004 i ocena ta nigdy nie znalazła się poniżej poziomu A-.