Szczegóły

18 października 2021

PZU Spółką Świadomą Klimatycznie

Grupa PZU zdobyła tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie w tegorocznym badaniu CCA. Tym samym PZU znalazł się w ścisłej czołówce najbardziej świadomych klimatycznie spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Cieszymy się, że dokonania PZU w obszarze ESG są dostrzegane i pozytywnie oceniane. Stawiamy przed sobą ambitne cele i będziemy konsekwentnie je realizować. Już dziś staramy się kupować jak najwięcej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, wprowadzamy nowe produkty chroniące klientów korzystających z OZE i inwestujemy w farmy wiatrowe. Wszystkim naszym działaniom przyświeca jeden cel: wsparcie polskiej gospodarki w zielonej transformacji – mówi Joanna Gorczyca, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju PZU.

Badanie Świadomości Klimatycznej Spółek zostało przeprowadzone w oparciu o raporty spółek za 2020 rok. Ich treść oceniły Fundacja Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas we współpracy z firmami doradczymi Go Responsible i MATERIALITY. Badanie objęło aż 153 spółki, a wyróżnionych zostało jednie 7 z nich.

Raporty spółek zostały ocenione pod kątem 10 kryteriów, takich jak istnienie polityki czy strategii lub ujęcie w strategii biznesowej wpływu działalności spółki na klimat, ryzyka i szanse związane z klimatem oraz zarządzanie zagadnieniami klimatu w strukturze organizacji. Wzięto pod uwagę także emisje gazów cieplarnianych (GHG), raportowanie emisji w grupie kapitałowej oraz standard ich kalkulacji. Eksperci przyjrzeli się również m.in. wskaźnikom emisji oraz ocenili cele i plany na przyszłość spółek.

Jako największa grupa kapitałowa w Europie Środkowo-Wschodniej PZU chce być promotorem zielonej transformacji wśród kontrahentów, klientów i partnerów społecznych. Drogą do tego, oprócz odpowiedniej oferty ubezpieczeniowej, jest zaangażowanie w kluczowe przedsięwzięcia w sektorze OZE. W połowie 2021 roku PZU ogłosił współfinansowanie budowy farm wiatrowych na łączną kwotę 150 mln zł. Kolejnych 300 mln zł ulokował w obligacjach ESG. Zgodnie ze strategią, Grupa PZU do 2024 roku stanie się neutralna klimatycznie, czyli będzie zużywać mniej energii i czerpać ją w pełni z OZE, redukując odpowiednio pozostałe emisje własne, a tam gdzie będzie to niemożliwe – rekompensować je. W dalszej perspektywie, do roku 2030, chcemy jeszcze mocniej zmniejszyć własny ślad węglowy (m.in. poprzez systematyczną rozbudowę floty aut hybrydowych i elektrycznych) oraz rozpocząć redukcję emisji w całym łańcuchu podmiotów współpracujących z nami dostawców. Jako odpowiedzialny lider chcemy także pomagać przedsiębiorstwom, dostosowującym się do niskoemisyjnej gospodarki. W ciągu najbliższych czterech lat co najmniej 55 proc. największych korporacyjnych klientów ubezpieczeniowych PZU zostanie poddanych analizie pod kątem czynników ESG.

Załączniki

Joanna_Gorczyca.jpg

Typ: zdjęcie

Rozmiar 1,2MB

Pobierz plik