Szczegóły

Kontakt dla mediów

Biuro Prasowe

PZU Grupa PZU

rzecznik@pzu.pl

tel.: (022) 582 58 07

06 września 2022

PZU SA nowym członkiem United Nations Global Compact

PZU SA dołączył do United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy wspierającej prowadzenie biznesu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zgodnie ze Strategią Grupy PZU na lata 2021-2024 firma jest aktywnym uczestnikiem zielonej transformacji energetycznej. UN Global Compact to integralna część systemu ONZ z centralą w Nowym Jorku, z przedstawicielstwami w ponad 160 krajach.

Grupa PZU zgodnie ze swoim strategicznym celem chce osiągnąć sukces w oparciu o nowoczesne modele biznesowe uwzględniające elementy zrównoważonego rozwoju i wyznaczać standardy w tym zakresie na rynku finansowym. Dołączenie PZU do United Nations Global Compact jest potwierdzeniem, że firma od lat działa w zgodzie z Dziesięcioma Zasadami UN Global Compact dotyczącymi m.in. praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Jak podkreśla Dorota Macieja, członkini zarządu PZU Życie, odpowiedzialna m.in. za obszar ESG, troska o pracowników, klientów i partnerów biznesowych oraz dbałość o środowisko naturalne to podstawa codziennej działalności ubezpieczyciela. – PZU to jedna z największych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wiemy, że nasze dzisiejsze wybory mają wpływ zarówno na miliony naszych klientów, jak i na przyszłe pokolenia. Dlatego wspieramy niskoemisyjną gospodarkę, inwestujemy w odnawialne źródła energii i pomagamy klientom oraz partnerom biznesowym w ich drodze do zeroemisyjności dzięki oferowaniu zielonych produktów ubezpieczeniowych czy funduszy inwestycyjnych opartych na ESG. Przystąpienie PZU do United Nations Global Compact to naturalny krok w stronę wspólnego przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych i wyzwań, przed jakimi stoi światowa społeczność – mówi Dorota Macieja. 

PZU przez przystąpienie do UN Global Compact potwierdza, że  strategia, kultura i codzienne działania PZU są zgodne z zasadami programu UN Global Compact. Zobowiązuje się tym samym do  zaangażowania we wspólne projekty przyczyniające się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju  Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 – PZU przystąpił do United Nations Global Compact, aby jako lider rynku ubezpieczeń w Polsce jeszcze skuteczniej realizować swoje strategiczne cele zrównoważonego rozwoju
i wyznaczać nowe standardy w obszarze ESG. Chcemy wspierać krajową i międzynarodową współpracę biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju –
konkluduje Joanna Gorczyca, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju PZU.

 

***

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT (UN Global Compact) jest integralną częścią systemu ONZ z centralą w Nowym Jorku, działającą w ponad 160 krajach. To największa na świecie inicjatywa zrzeszająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, zainaugurowana przez Sekretarza Generalnego ONZ w 2000 r. Skupia firmy współpracujące z ONZ oraz tworzące strategie i działania w oparciu o polityki ONZ, w szczególności w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju i 10 Zasad United Nations Global Compact (The Ten Principles of the United Nations Global Compact) dotyczących czterech obszarów: prawa człowieka, standardy pracy, ochrona środowiska, przeciwdziałanie korupcji.

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT NETWORK POLAND (UN Global Compact Network Poland; UN GCNP) jest biurem krajowym oraz lokalnym punktem kontaktowym i informacyjnym dla polskich członków United Nations Global Compact. Swoją misję realizuje poprzez działania w czterech programach parasolowych: Climate Positive, Business and Human Rights, Anti-corruption Programme oraz United Business for Ukraine.

UN Global Compact Network Poland zajmuje się także koordynacją współpracy z rządem polskim, przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz innymi agendami i programami ONZ działającymi w Polsce lub na terenie Polski, wspierając wysiłki centrali UN Global Compact na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.