Szczegóły

Kontakt dla mediów

Biuro Prasowe

PZU Grupa PZU

rzecznik@pzu.pl

tel.: (022) 582 58 07

22 lipca 2019

Nowości w ubezpieczeniu PZU DOM

Wyłudzenie gotówki od seniora, kradzież rzeczy dziecka w akademiku, szkoda wyrządzona podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej – to tylko niektóre zdarzenia, przed skutkami których chroni polisa PZU Dom.

 20 lipca 2019 roku PZU wprowadziło nowe warunki ubezpieczenia PZU Dom, a wraz z nimi wiele nowości w zakresie ochrony. Oto najważniejsze z nich.

Uwaga „na wnuczka” czy „na policjanta”

Ubezpieczenie ruchomości domowych dotyczy nie tylko tego, co w domu lub mieszkaniu. To także ochrona przed skutkami wyłudzenia gotówki czy biżuterii (np. „na wnuczka”, „na policjanta”). Nowe ubezpieczenie PZU Dom chroni tych, którzy ukończyli 65 lat, dzieci poniżej 13 roku życia oraz osoby częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnione. PZU wypłaci odszkodowanie, gdy oszuści podstępem wyłudzą od takiej osoby (ubezpieczonego lub jego domownika) gotówkę lub biżuterię. Trzeba jednak przedstawić odpowiednie dowody, np. potwierdzenie wypłaty pieniędzy z bankomatu.

Rzeczy dziecka w akademiku

W Polsce jest ponad milion studentów, a duża ich część mieszka w akademikach lub wynajętych pokojach. Dlatego razem z ubezpieczeniem ruchomości domowych w wariancie Od Wszystkich Ryzyk PZU chroni rzeczy dziecka ubezpieczonego, które się uczy i które mieszka np. w akademiku. Na przykład sprzęt elektroniczny, sportowy, ulubione ubrania ubezpieczone są wówczas m.in. od zalania, ognia, kradzieży z włamaniem czy rabunku na ulicy. W razie ich zniszczenia lub utraty PZU wypłaci odszkodowanie.

Rower w ogrodzie

Polacy coraz chętniej urządzają balkony i ogrody – wolnostojące meble wypoczynkowe, huśtawki dla dzieci, trampoliny, rośliny w doniczkach to już powszechny widok. Rowery, wózki dziecięce też przechowywane są często na zewnątrz. Dlatego nowe ubezpieczenie ruchomości domowych w PZU Dom chroni także rzeczy, które znajdują się na ogrodzonej posesji, tarasie lub balkonie. W wariancie Od Wszystkich Ryzyk PZU odpowiada m.in. za kradzież czy następstwa np. huraganu czy ognia. Za skradzione lub zniszczone rzeczy wypłaci  odszkodowanie.

Ponadstandardowa ochrona OC

PZU wprowadza dodatkową ochronę za dzieci. Chodzi o to, że według kodeksu cywilnego małoletni do 13 roku życia nie ponoszą odpowiedzialności za swoje czyny. Odpowiedzialność (na zasadzie winy) za szkody, które wyrządzą, ponoszą osoby, które w danym momencie są zobowiązane do nadzoru nad nimi, np. rodzice. Jednak nowe ubezpieczenie OC w życiu prywatnym dodatkowo obejmuje szkody, jakie wyrządzi  małoletnie dziecko ubezpieczonego, gdy będzie pod jego opieką. To znaczy, że PZU nie będzie badać  winy ubezpieczonego w nadzorze, tylko poszkodowanemu wypłaci odszkodowanie (do 10 000 zł).

Bezpiecznie na hulajnodze elektrycznej

Ponadto w ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym PZU odpowiada za szkody, jakie ubezpieczony wyrządzi podczas użytkowania np. hulajnogi elektrycznej.

Trzeba też pamiętać, że podczas jazdy na hulajnodze nietrudno o wywrotkę i kontuzję. Dlatego w pakiecie PZU Dom warto wybrać ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Teraz dzięki przejrzystej tabeli od razu widać, jaki procent sumy ubezpieczenia zostanie wypłacony za jaki uraz.

Prawnik pomoże przy spadku

PZU Dom zawiera także ubezpieczenie ochrony prawnej. Ubezpieczony może liczyć na pomoc prawnika, np. gdy sprzedawca zwleka z przysłaniem towaru kupionego przez internet czy gdy ekipa remontowa nie wywiąże się z umowy. Nowe ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnia także pomoc w sprawach spadkowych, m.in. gdy ubezpieczonego nie uwzględniono w testamencie albo gdy z jakichś powodów nie chce przyjąć spadku. Prawnicy przeanalizują dokumenty i akty prawne, przygotują pisma. Można też skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego, a PZU zapłaci za jego pracę.

To tylko wybrane nowości w pakiecie PZU Dom. Więcej szczegółów można znaleźć na www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/majatek-podroze-oc/dom-i-mieszkanie/ubezpieczenie-domu