Szczegóły

24 marca 2020

TFI PZU najlepszym towarzystwem roku

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU zdobyło tytuł „TFI Roku”. Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” nagrodziła TFI PZU za rozwój platformy inwestycyjnej inPZU oraz doskonałe wyniki funduszy dłużnych. Dwa z nich – Fundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ i PZU Dłużny Rynków Wschodzących – zdobyły statuetki „Złote Portfele” za wysokie stopy zwrotu, poziom aktywów i stabilność wyników.

Bardzo dziękuję redakcji „Parkietu” za te trzy prestiżowe nagrody. Jestem bardzo dumny z tego wyróżnienia. Chciałbym szczególnie podziękować naszym zarządzającym za profesjonalizm, zaangażowanie oraz umiejętności w pomnażaniu kapitału – mówi prezes TFI PZU Robert Kubin.

TFI PZU to jedno z najstarszych i najbardziej uznanych towarzystw inwestycyjnych w Polsce. Zarządza aktywami o wartości ponad 30 mld zł. Ma jeden z największych w kraju zespołów specjalistów w zarządzaniu dłużnymi papierami wartościowymi, akcjami notowanymi na rynkach regulowanych, instrumentami pochodnymi i instrumentami dłużnymi z ryzykiem kredytowym, a także portfelami aktywów niepublicznych. To fachowcy o olbrzymim doświadczeniu. Mają tytuły doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych i zagraniczne licencje potwierdzające uprawnienia do inwestowania, jak Professional Risk Manager (PRM) i Chartered Financial Analyst (CFA). Efektywności procesu inwestycyjnego w TFI PZU służy wielostopniowy nadzór i kontrola oraz rygorystyczne zasady i procedury w zakresie monitorowania ryzyka.

TFI PZU jako pierwsze w Polsce uruchomiło innowacyjną platformę internetową inPZU, na której można szybko i prosto kupić fundusze pasywne. Nigdy wcześniej inwestowanie nie było tak atrakcyjne ze względu na opłaty za zarządzanie funduszami. Na platformie inPZU każdy fundusz ma stałą niską opłatę: 0,5 proc.

TFI PZU jest również jednym z liderów na rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych, któremu zaufały m.in. PKN Orlen, a więc zatrudniająca kilkanaście tysięcy pracowników największa firma w Europie Środkowo-Wschodniej, Grupa Energa, Coca-Cola, PKP Intercity, Orbis, Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol, Wittchen i Vistula – dodaje wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek.

Fundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ inwestuje głównie w średnio- i długoterminowe obligacje skarbowe emitowane w Polsce i na rynkach zagranicznych. Jest przeznaczony dla osób, które oczekują ochrony realnej wartości swoich oszczędności oraz ich wzrostu. Subfundusz może być też wykorzystywany przez osoby, które aktywnie zarządzają swoim portfelem inwestycyjnym – jako sposób na przechowanie środków w okresie dekoniunktury na rynku akcji.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących inwestuje w dłużne papiery rządowe lub instrumenty rynku pieniężnego (zagraniczne i polskie). Jest przeznaczony dla inwestorów, którzy akceptują ryzyko inwestycyjne, wynikające z zaangażowania subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe na rynkach rozwijających się, denominowane w walutach obcych. Stanowi bardzo dobrą alternatywę dla długoterminowych lokat bankowych – potencjał na zysk przewyższa dochód z lokat przy niskim poziomie ryzyka.