Szczegóły

28 lipca 2022

Nowe fundusze TFI PZU dostępne dla uczestników IKE i IKZE

Wachlarz funduszy dla produktów emertytalnych oferowanych na inPZU poszerzył się o wcześniej niedostępne dla posiadaczy IKE i IKZE 7 funduszy, które alokują zasoby w ściśle określone obszary, takie jak OZE (inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii), obligacje (inPZU Obligacje Inflacyjne) czy surowce (inPZU Akcje Rynku Surowców).

- Chcemy zachęcić Polaków do oszczędzania w trzecim filarze. Dodając nowe fundusze do produktów IKE i IKZE, wyszliśmy naprzeciw klientom, którzy interesowali się dostępnymi wcześniej wyłącznie dla inwestorów produktami. Nowe fundusze dadzą im możliwość inwestowania w OZE, nieruchomości czy spółki powiązane z rynkiem złota – mówi Marcin Żółtek, wiceprezes TFI PZU.

Do IKE i IKZE w TFI PZU można przystąpić w kilku prostych krokach, całkowicie online. - Stawiamy na funkcjonalność i wygodę w zarządzaniu zgromadzonymi środkami. Wszystkie operacje można wykonać przez inPZU, łatwą i przyjazną platformę, nawet dla nawet osób, które dopiero zaczynają oszczędzać na swoją przyszłość – dodaje Marcin Żółtek. Do rozpoczęcia oszczędzania wystarczy tylko 100 zł, a dodatkowym atutem jest brak opłat za otwarcie konta oraz jedne z najniższych na rynku opłat za zarządzanie (0,5%), co w konsekwencji wpływa na wielkość zgromadzonych środków.

Wszystkie nowo dostępne produkty są funduszami indeksowymi, zarządzanymi pasywnie, co oznacza, że zarządzający nimi eksperci TFI PZU dążą do odwzorowywania odpowiednich indeksów:

  • inPZU Akcje Europejskie dąży do odwzorowania indeksu MSCI Europe Net Total Return Local Index. Największe spółki w portfelu to m.in. Nestle, Roche, Louis Vuitton Moët Hennessy. Największy udział w indeksie mają Wlk. Brytania, Francja, Szwajcaria i Niemcy (łącznie mają prawie 80% portfela). Trzy dominujące sektory: finansowy, przemysłowy i ochrony zdrowia obejmują ponad 45% portfela;
  • inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii dąży do odwzorowania indeksu MSCI Global Alternative Energy Net Return Index. Do największych spółek indeksu do zaliczają się m.in. Vestas Wind Systems, Enphase Energy, Orsted czy Solaredge Technologies. Największy udział w indeksie mają USA, Dania i Chiny. Łącznie obejmują ponad 70% portfela;
  • inPZU Akcje Rynku Złota dąży do odwzorowania indeksu MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Net Total Return Index. Spośród 40 spółek wchodzących w skład indeksu, do największych możemy zaliczyć m.in. Newmont Corp., Barrick Gold Corp., Wheaton Precious Metals czy Kirkland Lake Gold. Największy udział w indeksie mają Kanada i USA (łącznie mają ponad 75%);
  • inPZU Akcje Sektora Nieruchomości dąży do odwzorowania indeksu MSCI World Real Estate Net Total Return USD Index. Do największych spółek wchodzących w jego skład możemy zaliczyć m.in. American Tower Corp., Prologis, Crown Castle Intl. Corp. oraz Equinix. Największy udział w indeksie, ponad 69%, mają Stany Zjednoczone. Trzy dominujące typy nieruchomości: specjalistyczne (np. kina, kasyna, tereny uprawne), mieszkaniowe i przemysłowe (np. magazyny, centra dystrybucyjne) obejmują ponad 55% portfela;
  • inPZU Akcje Sektora Informatycznego dąży do odwzorowania indeksu MSCI World Information Technology Net Total Return USD Index. Spośród 188 spółek wchodzących w skład indeksu, do największych należą m.in. Apple, Microsoft, NVIDIA, Visa czy Adobe. Największy udział w indeksie, ponad 86%, mają Stany Zjednoczone. Dominujące branże informatyczne to: oprogramowanie systemowe, sprzęt, pamięć masowa i urządzenia peryferyjne oraz półprzewodniki - obejmują w sumie ponad 55% portfela;
  • inPZU Akcje Rynku Surowców dąży do odwzorowania indeksu MSCI World Commodity Producers Net Total Return USD Index,  w którego skład wchodzą spółki zajmujące się przede wszystkim wytwarzaniem surowców w sektorach energii, metali oraz rolnictwa;
  • inPZU Obligacje Inflacyjne dąży do odwzorowania indeksu Bloomberg Barclays World Govt Inflation-Linked All Maturities Total Return. W skład indeksu wchodzi 148 obligacji. Ponad 89% z nich ma rating AAA lub AA. Największy udział w indeksie, ponad 75%, mają USA i Wlk. Brytania. W indeksie dominują obligacje z zapadalnością powyżej 15 lat (ponad 34%).

Oszczędzający może sam zdecydować, czy chce lokować swoje środki w IKE lub IKZE czy w obu produktach jednocześnie, co pozwala wykorzystać łączny limit wpłat oraz osiągnąć maksymalne korzyści podatkowe. W IKE nie płaci się podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie środków po 60. roku życia. Natomiast w IKZE można odliczyć swoje wpłaty od dochodu w rozliczeniu za bieżący rok, obniżając podatek. W 2022 roku przy wykorzystaniu maksymalnego limitu wpłat i 32 proc. progu podatkowym może to być nawet ponad 2274 złotych, a przy 12 proc. progu ponad 852 złotych.

TFI PZU jest jednym z najstarszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz jednym z pierwszych zarządzających zagranicznymi aktywami. Tworzący zespół eksperci specjalizują się w zarządzaniu dłużnymi papierami wartościowymi, akcjami notowanymi na rynkach regulowanych, instrumentami pochodnymi i instrumentami dłużnymi z ryzykiem kredytowym, a także portfelami aktywów niepublicznych. Obecnie TFI zarządza aktywami o łącznej wartości około 35 mld zł.