Rusza studium PZU LAB i Politechniki Warszawskiej

PZU LAB SA i Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej uruchamiają studium „Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie w aspekcie ubezpieczeniowym”. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, a zwłaszcza dla brokerów, agentów, pracowników zarządzających ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz studentów. Rekrutacja rozpocznie się 25 czerwca.

Wykłady oraz case studies poprowadzą wybitni fachowcy łączący teorię z praktyką, na co dzień pracujący na styku świata nauki, biznesu, instytucji i biur inżynieryjnych. W gronie wykładowców będą m.in.: prof. Bartłomiej Nita, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; dr hab. Piotr Manikowski z Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; dr hab. inż. Adam Markowski z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej; dr inż. Tadeusz Lis, prezes zarządu Reinvention Sp z o.o; Michał Żelaśkiewicz, menedżer produktu Ryzyka Majątkowe i Inżynieryjne z Polskiego Towarzystwa Reasekuracji, a także Usamah Afifi - trener biznesu i coach Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Wiedzą techniczną z zakresu oceny i optymalizacji ryzyka w przemyśle podzielą się Tomasz Huś – prezes zarządu PZU LAB SA, Dariusz Gołębiewski, wiceprezes zarządu PZU LAB SA oraz Robert Kuczkowski, inżynier ryzyka z PZU LAB SA.

- Studium „Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie w aspekcie ubezpieczeniowym” to odpowiedź PZU LAB SA na rosnące zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu ubezpieczeń oraz chęć podniesienia kompetencji zarządzających ryzykiem wśród naszych partnerów biznesowych. Wierzymy, że studium będzie cieszyło się dużym zainteresowaniem i już niebawem będziemy zapraszać słuchaczy na kolejne edycje -  powiedział Maciej Tymusz, przewodniczący rady nadzorczej PZU Lab SA.

W programie trwającego jeden semestr studium omówione zostaną:

- uwarunkowania prawne rynku ubezpieczeniowego w Polsce,
- underwritting,
- reasekuracja,
- zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym,
- zarządzanie projektami i zespołem,
- zarządzanie flotą pojazdów,
- mechanizmy powstawania zdarzeń szkodowych w przemyśle,
- metody dochodzenia przyczyn wypadków w przemyśle,
- budowanie kultury w przedsiębiorstwie,
- zagrożenia naturalne i cybernetyczne,
- innowacje w ubezpieczeniach,
- rozumienie kultury organizacyjnej i kultura biznesu,
- diagnoza klienta i efektywna komunikacja.

Potwierdzeniem ukończenia studium będzie certyfikat PZU LAB SA oraz świadectwo ukończenia studium wydane przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Nabór rozpocznie się 25 czerwca 2018. Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie www.pzu.pl/lab

Patronem medialnym studium jest Dziennik Ubezpieczeniowy.

PZU Lab SA to spółka wchodząca w skład Grupy PZU, zajmująca się doradztwem w zakresie oceny i optymalizacji ryzyka w przemyśle. Od ponad dwóch lat PZU LAB SA komercyjnie wspiera klientów w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwach, dzieli się wiedzą w zakresie dostosowania poziomu bezpieczeństwa do wymogów instytucji ubezpieczeniowych i finansowych oraz doradza na etapie inwestycji w zakresie obowiązujących norm bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia, a także wymogów ubezpieczeniowych dotyczących ochrony mienia i kontynuacji działalności. PZU LAB SA współpracuje z ośrodkami akademickimi, instytucjami państwowymi i biurami inżynierskimi w ramach grup partnerskich oraz rad naukowych.

 

 

Załączniki