PZU Risk Engineering Days 2017

Cyberbezpieczeństwo polskich przedsiębiorstw, rola sztucznej inteligencji w zarządzaniu ryzykiem oraz kultura organizacyjna jako fundament bezpiecznego przedsiębiorstwa to zagadnienia, wokół których będzie się toczyć dyskusja na konferencji PZU Risk Engineering Days (RED) 2017 w Sopocie.

PZU SA we współpracy z PZU LAB i TUW PZUW organizuje RED już po raz piąty. Tegoroczna konferencja odbędzie się 2-3 października w Sopocie. Wezmą w niej udział przedstawiciele największych polskich firm, środowisk naukowych, instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo polskiego przemysłu oraz ubezpieczeń. Eksperci będą wymieniać się swoimi doświadczeniami podczas trzech bloków tematycznych i towarzyszących im paneli dyskusyjnych.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii dla potrzeb przemysłu pozwalających na przewidywanie awarii maszyn, zmniejszenie ryzyka przestoju zakładów produkcyjnych, budowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach, ochrona firm przed atakami hackerskimi, kreowanie polityki cyberbezpieczeństwa – są to zagadnienia bliskie każdemu nowoczesnemu przedsiębiorcy, a RED będzie okazją do poszerzenia wiedzy i wysłuchania ekspertów w tych dziedzinach.

Motywem przewodnim tegorocznej konferencji PZU RED 2017 będzie komercjalizacja usług nowej spółki w Grupie PZU jaką jest PZU LAB.

 - Osią zainteresowań PZU LAB będzie praca z klientami Grupy PZU nad rentownością i rozbudowywanie projektów, które zwiększają bezpieczeństwo firm mówi Maciej Tymusz - dyrektor zarządzający w Pionie Klienta Korporacyjnego PZU SA oraz przewodniczący rady nadzorczej PZU LAB.

Lista projektów realizowanych przez PZU LAB jest imponująca, a proponowane rozwiązania dają realną szansę na uniknięcie gigantycznych szkód w majątku firmy. Organizowane przez PZU LAB szkolenia, dzięki wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości, pozwalają przećwiczyć sytuacje zagrożeń w praktyce. Rozwiązania PZU LAB bazujące na sztucznej inteligencji i służące do wykrywania przyszłych awarii, dają możliwość wykrywania awarii nawet do kilkudziesięciu godzin wcześniej niż dzięki obecnie wykorzystywanym systemom. Kolejnym obszarem działalności PZU LAB jest projekt systemów antydronowych, którego efektem będą rozwiązania kierowane do przemysłu. Celem projektu są rozwiązania zakłócające komunikację między operatorem a samolotem bezzałogowym, przejęcie kontroli nad dronem i jego bezpieczne lądowanie w innym miejscu. To duża przewaga w porównaniu do dostępnych obecnie na rynku rozwiązań prowadzących do zestrzelenia maszyny, co może zagrozić bezpieczeństwu. Listę projektów zamyka ochrona cybernetyczna instalacji przemysłowych.

 - Dotychczasowe rozwiązania mierzące się z tematem cyberochrony nie skupiały się na przemyśle, a zagrożenie, jakie wiąże się z potencjalnym atakiem na jednostkę przemysłową, jest ogromne. Dlatego chcemy tę lukę wypełnić – dodaje Maciej Tymusz.

Tegoroczna konferencja PZU RED odbywa się pod patronatem "Pulsu Biznesu" i miesięcznika "Nowy Przemysł”. Szczegółowe informacje dotyczące PZU Risk Engineering Days 2017 dostępne są na stronie https://www.pzu.pl/lab