Szczegóły

18 sierpnia 2022

Zadbaj z PZU o bezpieczeństwo swojego dziecka w kolejnym roku edukacji

Największy polski ubezpieczyciel przygotował specjalną ofertę dla rodziców zainteresowanych samodzielnym ubezpieczeniem swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. Oferta umożliwia szybki zakup gotowych pakietów przez internet, ale także skonstruowanie – z pomocą doradcy PZU – rozbudowanej polisy, dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Ubezpieczyciel zapewnia ochronę dzieci już od dnia narodzin - niezależnie od tego czy są w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych, w szkołach podstawowych czy średnich. Ochrona działa w placówce, w domu, w czasie zajęć pozalekcyjnych czy podczas wakacji – przez całą dobę, w Polsce i za granicą.

Wraz z początkiem roku szkolnego, oprócz niezbędnych przyborów i książek, warto zapewnić dziecku ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. W tym czasie część rodziców decyduje się na gotową ofertę ubezpieczenia, dostępną w placówce, do której uczęszcza dziecko. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie, które kupujemy za pośrednictwem szkoły jest zwykle dostosowane do możliwości finansowych wszystkich rodziców, co może oznaczać niższą składkę, ale też mniejszą sumę ubezpieczenia i zakres ochrony.

Nie brak jednak opiekunów, którzy są  zainteresowani samodzielnym ubezpieczeniem dziecka i dostosowaniem zakresu ochrony do własnych, indywidualnych potrzeb .

Oferta dopasowana do indywidualnych potrzeb

NNW PZU Edukacja daje możliwość wyboru wysokości sumy ubezpieczenia, od której zależy wysokość odszkodowania. Zapewnia też swobodę decyzji, czy w razie wypadku odszkodowanie zostanie wypłacone po zakończeniu leczenia i rehabilitacji (w tym przypadku wysokość wypłaty zależy od trwałego uszczerbku na zdrowiu, którego wielkość ustali lekarz), czy też od razu - za sam fakt zdarzenia, np. za złamanie ręki.

NNW PZU Edukacja zadziała w sytuacjach, gdy dziecku zdarzy się nieszczęśliwy wypadek (np. złamie rękę, nogę czy palec), zostanie pogryzione przez psa czy inne zwierzę lub w razie nagłego zatrucia gazami, substancjami chemicznymi czy porażenia prądem lub piorunem. Ubezpieczenie obejmuje także zdarzenia, do których dojdzie np. w następstwie napadu padaczki.

- W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, rodzice mogą liczyć na pomoc PZU. Poza wypłatą odszkodowania, zwracamy też koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, a także wypłacamy świadczenie za pobyt w szpitalu związany z wypadkiem i chorobą, w tym Covid-19. Dodatkowo, jeśli dziecko po wypadku nie będzie mogło chodzić do szkoły dłużej niż przez 14 dni, wypłacimy pieniądze za każdy dzień nieobecności. Zapewnimy wypłatę świadczenia także wtedy, gdy dziecko poważnie zachoruje,  np. na cukrzycę typu 1, neuroboreliozę czy wściekliznę albo gdy wystąpi u niego pocovidowy zespół PIMS-TS – mówi Agnieszka Rowińska, dyrektor Biura Zarządzania Ofertą w PZU.

PZU NNW Edukacja zapewnia również m.in. rehabilitację, pomoc psychologiczną po chorobie lub wypadku oraz korepetycje, które pomogą nadrobić zaległości w nauce po dłuższej nieobecności.

Gotowe pakiety dostępne online

Oprócz ubezpieczenia NNW PZU Edukacja, ubezpieczyciel oferuje również polisę PZU NNW Szkolne. Umożliwia ona szybkie i sprawne zawarcie umowy przez internet – w serwisie mojePZU. Do wyboru są trzy warianty, które różnią się zakresem świadczeń i sumą ubezpieczenia. Polisa obejmuje najczęstsze wypadki i inne zdarzenia losowe, które mogą przydarzyć się dzieciom. Zapewnia wsparcie m.in. w razie zwichnięcia stawu, złamania kości, oparzenia, odmrożenia, zatrucia, pogryzienia, ukąszenia czy wstrząśnienia mózgu lub jego podejrzenia. W przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, w wyniku którego stan zdrowia dziecka się pogorszy, PZU wypłaci odszkodowanie, zwróci koszty leczenia (w tym rehabilitacji, konsultacji lekarskich i lekarstw), a także zapewni m.in. pomoc medyczną i inne usługi assistance.

- Zapewniamy wysokie sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, w tym wypadku komunikacyjnego. Nie mamy limitów kosztów rehabilitacji, operacji, odbudowy stomatologicznej zębów stałych czy leczenia np. następstw ukąszenia przez kleszcza lub pogryzienia przez psa – odpowiadamy aż do wysokości wybranej sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia. Nowością, jaką oferuje PZU NNW Szkolne, jest także zwrot kosztów naprawy okularów korekcyjnych, które uległy uszkodzeniu w nieszczęśliwym wypadku - nawet do 500 zł – dodaje Agnieszka Rowińska.

Wybrane ubezpieczenie można kupić bez wychodzenia z domu za pośrednictwem portalu mojePZU, przez infolinię pod numerem 600 600 601 (opłata zgodna z taryfą operatora) oraz u jednego z 5500 agentów lub w 400 oddziałach PZU w całej Polsce. Ochrona ubezpieczeniowa może się rozpocząć już następnego dnia.

Więcej informacji na: https://www.pzu.pl/kampania/nnw/ubezpieczenie-dziecka