Szczegóły

Kontakt dla mediów

Biuro Prasowe

PZU Grupa PZU

rzecznik@pzu.pl

tel.: (022) 582 58 07

22 marca 2017

Zmiana w zarządzie spółki

Rada Nadzorcza PZU SA na posiedzeniu 22 marca 2017 roku podjęła decyzję o zmianie w Zarządzie spółki. Ze stanowiska Prezesa Zarządu odwołany został Michał Krupiński.

„Mając w szczególności na uwadze dobre praktyki ładu korporacyjnego spółek publicznych, celem Rady Nadzorczej jest zapewnienie profesjonalnej i harmonijnej współpracy w ramach Zarządu oraz pomiędzy Zarządem i Radą Nadzorczą Spółki.

Jest to niezbędne dla sprawnej realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej PZU, budującej trwałą wartość dla Akcjonariuszy, przyjazne otoczenie pracy dla pracowników oraz stałą poprawę jakości usług dla klientów. Właściwa współpraca w ramach Zarządu oraz pomiędzy organami PZU SA zapewnia wysoką reputację Spółki na rynku” – oświadczył Pan Paweł Górecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej.