Szczegóły

15 sierpnia 2017

Specjalne działania PZU w związku z nawałnicami

„W odpowiedzi na apel Pani Premier zostały podjęte specjalne działania, których celem jest jak najszybsza pomoc poszkodowanym w nawałnicach. PZU wdrożyło procedurę zarządzania kryzysowego, uruchomiliśmy pierwsze wypłaty, zwiększona została dwukrotnie liczba konsultantów na infolinii, maksymalnie skróciliśmy czas zgłaszania szkody.” – powiedział Roman Pałac

Dotychczasowe działania PZU związane z pomocą poszkodowanym w nawałnicach:

1. MOBILNE BIURA 

Do bezpośredniej obsługi poszkodowanych, w miejscach o największym natężeniu szkód, zostały skierowane cztery Mobilne Biura PZU – specjalne autobusy z ekspertami PZU.

2. DWUKROTNIE WIĘKSZA LICZBA KONSULTANTÓW 

Dwukrotnie została zwiększona liczba konsultantów na infolinii, którzy przyjmują zgłoszenia poszkodowanych. W niedzielę obsłużyli oni o 330% więcej klientów niż zwykle.

3. SPECJALNA ŚCIEŻKA OBSŁUGI NA INFOLINII 

Została stworzona dedykowana ścieżka zgłaszania szkód, aby klienci jak najszybciej mogli skontaktować się z konsultantami.

4. PRZYŚPIESZONE WYPŁATY 

Uruchomiono specjalną ścieżkę przyspieszonych wypłat. Pierwsze pieniądze już trafiły do poszkodowanych.

5. WYPŁATY NA MASOWĄ SKALĘ W ŚRODĘ 

W środę PZU uruchomi wypłaty na masową skalę (we wszystkich zgłoszonych szkodach wypłata zaliczki na poczet odszkodowania nastąpi w terminie 7 dni).

6. WYPŁATY BEZ EKSPERTYZY RZECZOZNAWCY 

W wielu przypadkach wypłaty będą dokonane bez ekspertyzy rzeczoznawców.

Od piątku do dzisiaj zgłoszono u ubezpieczyciela ponad 16 000 szkód majątkowych i rolnych oraz ponad 6 000 szkód komunikacyjnych. 

O kolejnych krokach i wynikach pomocy PZU będzie informowało na bieżąco.