Szczegóły

19 marca 2014

PZU mecenasem wystawy dzieł Gierymskiego

PZU od lat wspiera polską kulturę i sztukę, prowadząc szereg działań na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego. Tym razem ubezpieczyciel objął mecenatem wystawę prezentującą kompletny zbiór dzieł Aleksandra Gierymskiego. Prace jednego z najwybitniejszych malarzy polskich XIX w. można obejrzeć w Muzeum Narodowym w Warszawie.

PZU od lat angażuje się w działania mające na celu pozyskiwanie i udostępnianie prac Gierymskiego polskiej publiczności. Fundacja PZU wsparła Ministerstwo Kultury w zakupie obrazu Chłopiec niosący snop, znajdującego się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, a także sfinansowała sprowadzenie do Polski i konserwację jednego z najwybitniejszych dzieł artysty – Pomarańczarki.

Widząc na ścianach galerii Muzeum Narodowego kompletny zbiór dzieł artysty, w którym znajdują się prace jeszcze do niedawna uznane za zaginione, czujemy się szczególnie zmotywowani do kontynuowania działań na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tym przedsięwzięciu, nie tylko jako ubezpieczyciel materialnej przyszłości Polaków, ale też ubezpieczyciel narodowej pamięci – powiedział Rafał Grodzicki, Członek Zarządu PZU Życie SA podczas uroczystego otwarcia wystawy.

PZU wspiera liczne placówki kulturalne, dbając o sztukę i tradycję. Pomaga w zakupie obiektów muzealnych oraz sprawuje mecenat nad najważniejszymi i najcenniejszymi instytucjami w Polsce. Oprócz partnerstwa finansowego, zapewnia wsparcie promocyjne dla Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie i Muzeum Narodowego w Krakowie. Kolejnym krokiem jest realizacja wystawy dzieł Gierymskiego we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie.

Załączniki

img_1158.jpg

Typ: zdjęcie

Rozmiar 4,8MB

Pobierz plik

img_1148.jpg

Typ: zdjęcie

Rozmiar 7,1MB

Pobierz plik

gierymski_pomaranczarka.jpg

Typ: zdjęcie

Rozmiar 481,8kB

Pobierz plik