Szczegóły

10 września 2020

Zmiany w Zarządzie PZU SA i PZU Życie SA

Rada Nadzorcza PZU SA zdecydowała o powołaniu Małgorzaty Kot i Krzysztofa Szypuły w skład zarządu spółki, powierzając im pełnienie funkcji członków zarządu PZU SA. Ponadto, decyzją Rady Nadzorczej PZU Życie SA, Krzysztof Szypuła został powołany w skład zarządu tej spółki. Powołanie nowych członków zarządów następuje 10 września br. na okres wspólnej kadencji obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022.

Powołani członkowie zarządów to eksperci z wieloletnim doświadczeniem, o wysokich kompetencjach i znajomości branży ubezpieczeniowej. 

Małgorzata Kot od kwietnia 2020 roku jest członkiem zarządu PZU Życie SA. W latach 2001-2012 zajmowała stanowiska menadżerskie w STU Ergo Hestia SA, PZU SA oraz HDI Asekuracja TU SA. Od 2012 roku była związana z TUiR Allianz Polska SA, gdzie pełniła kolejno funkcje: Dyrektora Departamentu Współpracy z Kluczowymi Partnerami, Dyrektora Departamentu Współpracy z Multiagencjami oraz Dyrektora ds. Współpracy z Kluczowymi Partnerami i Bancassurance. 

Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie ubezpieczeń gospodarczych oraz Akademię Profesjonalnego Coacha w Szkole Głównej Handlowej, a także wiele kursów, m.in. w zakresie oceny ryzyk majątkowych, obsługi klienta oraz w ramach Programu Rozwoju Talentów Allianz, m.in. Building Business Acumen, negocjacje, przywództwo XXI wieku, TOP Menedżer

Krzysztof Szypuła od 2018 roku był Dyrektorem Zarządzającym ds. Strategii Produktowej w PZU SA. Od 29 lat pracuje w branży usług finansowych. Przez długi czas był związany z grupą Nationale-Nederlanden (ING), gdzie w latach 1994 -2010 w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Australii pracował na wielu stanowiskach i zdobywał różnorodne doświadczenia zawodowe w obszarze aktuariatu, zarządzania finansami, projektami IT oraz operacjami. Przed dołączeniem do Grupy PZU był związany z Allianz Polska i polskim oddziałem brytyjskiej firmy Prudential plc, gdzie odpowiadał za rozwój i zarządzanie produktem. W zarządzie spółek ubezpieczeniowych Allianz był odpowiedzialny za produkty życiowe i zdrowotne oraz zarządzanie sprzedażą.

Krzysztof Szypuła jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego – ukończył specjalizację Ekonometria i Statystyka oraz Letnią Szkołę Nauk Aktuarialnych na Uniwersytecie Warszawskim. 

Jednocześnie 9 września 2020 roku Elżbieta Häuser-Schöneich złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządów PZU SA i PZU Życie SA, a Adam Brzozowski zrezygnował z zasiadania w zarządzie PZU SA.