Szczegóły

08 grudnia 2020

W PZU jedna polisa dla całej rodziny

Polacy szukają bezpieczeństwa finansowego pod parasolem firm ubezpieczeniowych. W trzecim kwartale 2020 roku Grupa PZU zanotowała rekordowy przypis składki z ubezpieczeń indywidualnych (476 mln zł), którego motorem były właśnie ubezpieczenia ochronne na życie (wzrost przypisu składki +33 proc. r/r). Od grudnia PZU Życie rozszerza ofertę ubezpieczeń indywidualnych na życie i zdrowie. Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość objęcia ochroną w ramach jednej polisy małżonka lub partnera oraz dzieci.

Tylko 25 proc. z nas ma oszczędności przekraczające sześć miesięcznych pensji, nic więc dziwnego, że ubezpieczenia na życie zaczynają cieszyć się coraz większą popularnością.* – Nagłe sytuacje, takie jak ciężka choroba czy poważna operacja, rodzą obawy o to, czy bliscy poradzą sobie finansowo. To niestety uzasadnione troski. Jak pokazuje nasze badanie, rzadko kto ma oszczędności powyżej półrocznego dochodu. A nawet i takie często będą niewystarczającą poduszką finansową w przypadku leczenia najcięższych chorób, kilkumiesięcznej utraty dochodów czy kosztownej, prywatnej rehabilitacji – mówi Krzysztof Szypuła, członek zarządów PZU SA i PZU Życie SA.

Polacy zdają sobie sprawę z korzyści, jakie daje polisa na życie, ale patrzą na nią dość wąsko. Jak wynika z badań* przeprowadzonych dla PZU, aż 40 proc. respondentów utożsamia indywidualne ubezpieczenia na życie jedynie ze świadczeniem na wypadek śmierci. Tymczasem zakres tych ubezpieczeń jest bardzo szeroki i obejmuje finansową pomoc w wielu sytuacjach, choćby takich jak np. hospitalizacja, ciężka choroba (np. nowotwór złośliwy), utrata sprawności w codziennym życiu (np. brak możliwości schylania się, siedzenia czy chodzenia po schodach), aż po organizację leczenia za granicą i pokrycie jego kosztów.

Od 1 grudnia 2020 r. oferta indywidualnych ubezpieczeń znacząco się poszerzyła, dzięki czemu w ramach jednej polisy można kompleksowo ubezpieczyć całą rodzinę, a nowe ubezpieczenia działają na całym świecie. Zmiany powodują, że nowy zakres ochrony w ramach wcześniej dostępnych i nowo wprowadzanych ubezpieczeń, jest jednym z najszerszych na rynku. Wspólna polisa oznacza również prostsze zawarcie umowy oraz opłacanie jednej składki za wszystkie ubezpieczenia związane z tą polisą.

Nie tylko rozszerzyliśmy zakres ochrony, ale przede wszystkim zadbaliśmy o to, aby odpowiadała ona na potrzeby i oczekiwania klientów i dawała im realną wartość. Dlatego m.in. nasze ubezpieczenia oferują możliwość wielokrotnej wypłaty świadczenia, najszerszą w Polsce listę dziecięcych ciężkich chorób objętych ubezpieczeniem, dodatkowe wsparcie w razie hospitalizacji dziecka w wyniku nowotworu. Po pobycie w szpitalu klienci mogą również otrzymać Kartę apteczną, uprawniającą do zakupów dowolnych produktów dostępnych w aptece. Wszystko po to, aby dzięki pieniądzom z ubezpieczenia lepiej wspierać ubezpieczonych i ich rodziny w trudnych sytuacjach życiowych – podkreśla Agnieszka Rowińska, dyrektor Biura Zarządzania Ofertą PZU.

Nowa oferta dotyczy ubezpieczeń indywidualnych PZU Gwarantowane Jutro, PZU Wsparcie Najbliższych, PZU Ochrona Każdego Dnia oraz PZU Na Dobry Początek.

*Badanie NORSTAT przeprowadzone w listopadzie 2020 na zlecenie PZU na próbie reprezentatywnej pod względem płci, wieku i wielkości zamieszkania na grupie osób 25+, N=1000

Załączniki

ubezpieczenia_na_zycie.jpg

Typ: zdjęcie

Rozmiar 156,2kB

Pobierz plik