Szczegóły

26 stycznia 2023

Potrójne zwycięstwo Grupy PZU i specjalna nagroda dla prezes PZU w konkursie „GB”

W najnowszej edycji konkursu „Przyjazna Firmy Ubezpieczeniowa 2022” miesięcznika „Gazeta Bankowa” Grupa PZU zwyciężyła we wszystkich trzech nagradzanych kategoriach. Redakcja przyznała także nagrodę specjalną w konkursie „Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2022” – otrzymała ją prezes PZU dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.

Podczas gali 25 stycznia br. „Gazeta Bankowa” już po raz trzynasty przyznała nagrody w konkursie „Przyjazna Firmy Ubezpieczeniowa” i po raz jedenasty w równoległym konkursie „Ubezpieczeniowy Menedżer Roku”. Kapituła złożona z profesorów polskich uczelni, przedstawicieli ważnych dla rynku ubezpieczeniowego instytucji (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Biura Rzecznika Finansowego, Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych) oraz kierownictwa redakcji, wpierana przez partnerów w postaci międzynarodowych firm konsultingowych Kearney i Accenture, co roku wyróżnia najlepsze zakłady ubezpieczeń w trzech dziedzinach: ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń majątkowych i osobowych z wyłączeniem komunikacyjnych. Wyłaniając zwycięzców edycji podsumowującej rok 2022 na rynku ubezpieczeniowym, brano po uwagę wypracowane wyniki finansowe, a także m.in. działania podjęte w obszarach obsługi i relacji z klientami, cyfryzacji, cyberbezpieczeństwa czy ESG. W każdej z trzech kategorii nagradzanych w konkursie „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa” zwyciężyła Grupa PZU – w pierwszej PZU Życie SA, a w pozostałych dwóch PZU SA. Nagrody w imieniu spółek odebrała prezes PZU.

Sama Beata Kozłowska-Chyła została uhonorowana nagrodą specjalną przyznaną w konkursie „Ubezpieczeniowy Menedżer Roku”. Jak mówił redaktor naczelny „Gazety Bankowej” Maciej Wośko, redakcja chciała docenić „konsekwentne osiąganie przez kierowanego przez nią ubezpieczyciela celów wskazanych w nowej strategii, ciągłe poszukiwanie nowych pomysłów i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie technologii, produktów finansowych i obsługi klienta, a także zaangażowanie społeczne, w tym wprowadzenie Grupy PZU do ekstraklasy sponsorów sportu zawodowego i amatorskiego”.

- Ostatnie lata były okresem ogromnych wyzwań dla wszystkich organizacji w Polsce i na świecie. Przyszło nam podejmować niełatwe decyzje w sytuacji, gdy nie mieliśmy pełnej wiedzy ani o wszystkich okolicznościach, ani możliwych skutkach – przypomniała odbierając statuetkę prezes PZU. – Dziś mogę śmiało powiedzieć, że decyzje, jakie podjęliśmy, były trafne, a kierunki, które wyznaczyliśmy – słuszne. Grupa PZU nie była zainteresowana jedynie przetrwaniem pandemii, a potem kryzysu wojennego. Pomimo wyjątkowych trudności, konsekwentnie rozwijamy nasz biznes ubezpieczeniowy i budujemy wartość dodaną dla wszystkich interesariuszy. Satysfakcja jest tym większa, że jest to dostrzegane przez rynek. Otrzymaną nagrodę traktuję jak docenienie profesjonalizmu, zaangażowania i pasji wszystkich pracowników Grupy PZU. Dziękuję także milionom naszych klientów, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem – mówiła Beata Kozłowska-Chyła.

Szczegółowe wyniki konkursów, wraz z analizą dotyczącą rynku ubezpieczeń przygotowaną przez ekspertów Kearney, dostępne są w najnowszym, lutowym wydaniu „Gazety Bankowej”  oraz na stronie www.