Szczegóły

14 października 2020

PZU ubezpieczy zarządzających spółkami – nowy produkt w obszarze D&O

Pełnienie funkcji w zarządzie spółki wiąże się z podejmowaniem trudnych i często ryzykownych decyzji oraz dużą odpowiedzialnością. Dlatego coraz większą popularnością wśród kadry zarządzającej cieszą się produkty dające ochronę na wypadek roszczeń z tytułu niewłaściwego pełnienia obowiązków bądź błędów popełnianych podczas wykonywania czynności zarządczych. Taka ochrona ubezpieczeniowa jest ważna zarówno dla największych spółek, jak i mniejszych przedsiębiorstw. To właśnie do małych i średnich spółek skierowana jest oferta ubezpieczenia PZU Dla Zarządzających Spółkami.

– Osoby pełniące funkcje zarządcze w spółkach są narażone na podwójny stres. Z jednej strony, są odpowiedzialne za zarządzanie spółką – dążą do rozwoju prowadzonej działalności, a z drugiej strony, muszą się mierzyć ze zmieniającym się otoczeniem prawnym i ekonomicznym przedsiębiorstwa. Postępujący rozwój gospodarczy wymusza tworzenie coraz bardziej wyspecjalizowanych form zabezpieczenia przedsiębiorstwa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, przygotowaliśmy nowe, stworzone właśnie z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, ubezpieczenie PZU Dla Zarządzających Spółkami. Jest to uzupełnienie naszej oferty produktowej, obok już istniejącego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółki  – mówi Piotr Nettik, dyrektor ds. underwritingu ubezpieczeń pozakomunikacyjnych w PZU.

Członek władz spółki ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje zgodnie z przepisami prawa, m.in.: Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Prawa upadłościowego i naprawczego, Ordynacji podatkowej, Ustawy o ofercie publicznej oraz Kodeksu pracy. Odpowiedzialność członka zarządu określa również statut, czy umowa spółki. Członkowie władz spółki ponoszą także odpowiedzialność za zgodność swoich decyzji z  wieloma innymi przepisami właściwymi dla danej branży.

Ubezpieczenie PZU Dla Zarządzających Spółkami chroni członków zarządu oraz inne osoby, które pełnią funkcje zarządcze, a także ich bliskich i spadkobierców, przed odpowiedzialnością cywilną za straty spowodowane niewłaściwym pełnieniem obowiązków i wykonywaniem czynności zarządczych w spółce kapitałowej. To także swoisty parasol ochronny dla samej spółki w przypadku, gdy poniesie ona szkodę spowodowaną decyzjami  członków jej władz.

–  PZU wypłaci odszkodowanie, jeśli zostanie wniesione roszczenie lub wszczęte oficjalne postępowanie wobec członka władz spółki, który dopuścił się czynu bezprawnego podczas wykonywania swojej funkcji lub w związku z jej wykonywaniem. Przykładowo – członek zarządu przekroczył umocowania do działania w imieniu spółki, ujawnił poufną informację, czy podjął decyzję, która naraziła spółkę na straty – wyjaśnia Piotr Nettik.

W ramach ubezpieczenia PZU pokryje m.in. koszty obrony - w tym koszty pełnomocników procesowych, opinii prawnych i porad prawnych, a także koszty wsparcia psychologicznego czy koszty konsultanta ds. public relations. Ubezpieczenie jest bezimienne, co oznacza, że chroni każdego członka władz spółki lub innych ubezpieczonych bez wskazywania ich imienia i nazwiska. Ochrona ubezpieczeniowa będzie nadal obowiązywać niezależnie od zmian personalnych. Posiadanie ubezpieczenia pozwala zwiększyć wiarygodność firmy w oczach jej kontrahentów, daje spokój i komfort w podejmowaniu decyzji biznesowych jej menadżerom.  Z nowej oferty PZU może skorzystać spółka kapitałowa, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna (także europejska), która prowadzi działalność gospodarczą na terytorium RP, a jej przychody nie przekraczają  10 mln PLN. Dla klientów, którzy przekraczają ten próg przychodowy, odpowiednie będzie już od dawna obecne w ofercie PZU i popularne D&O, czyli ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółki.

Załączniki

Ubezpieczenie_dla_wladz_spolek.jpg

Typ: zdjęcie

Rozmiar 2,8MB

Pobierz plik