Szczegóły

Kontakt dla mediów

Biuro Prasowe

PZU Grupa PZU

rzecznik@pzu.pl

tel.: (022) 582 58 07

15 maja 2020

Dotowane ubezpieczenia upraw w PZU

PZU nadal oferuje ubezpieczenie dla wybranych upraw z dopłatą z budżetu państwa sięgającą 65 proc. składki.

Dotowana oferta dotyczy: zbóż, kukurydzy, ziemniaków, buraków cukrowych, roślin strączkowych, chmielu, tytoniu, rzepaku, rzepiku, warzyw gruntowych, nasadzeń drzew i krzewów owocowych. Rolnicy mogą nadal ubezpieczyć swoje uprawy od ryzyka gradu, przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego, huraganu, obsunięć ziemi, lawin czy piorunów.

Dodatkowo, oprócz dopłat z budżetu państwa, dla naszych klientów ubezpieczających budynki w gospodarstwach rolnych, przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki na ochronę zbóż.

Dla owoców drzew i krzewów owocowych proponujemy ofertę na warunkach komercyjnych od ryzyka gradu.

Kupując ubezpieczenia w PZU, producenci rolni mogą – bez żadnych dodatkowych opłat –rozłożyć składkę na raty lub przesunąć termin zapłaty składki na po żniwach.

PZU co roku ubezpiecza około 2 mln hektarów upraw w całej Polsce. Dodatkowo oferuje klientom szeroki wachlarz ubezpieczeń AGRO. Oprócz ubezpieczeń obowiązkowych OC rolników i budynków w gospodarstwach rolnych oraz dobrowolnych oferuje ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych, zwierząt, drobiu, a także NNW rolników i ich współmałżonków oraz polisy komunikacyjne.