Biuro prasowe

Stanowisko ws. publikacji dotyczących wynagrodzeń członków zarządu PZU SA

powrót do listy
30.03.2017

W związku z publikacjami prasowymi uprzejmie informujemy, że Rada Nadzorcza nie podjęła 8 lutego 2017 roku uchwały dotyczącej kształtowania wynagrodzeń członków zarządu. Jednocześnie informujemy, że p.o. prezesa PZU SA Marcin Chludziński nie zawarł jeszcze ze spółką umowy odkreślającej zasady jego zatrudnienia.

W PZU SA trwają obecnie - zapoczątkowane po zmianie składu Rady Nadzorczej 8 lutego 2017 - prace nad przyjęciem uchwały dostosowującej zasady wynagrodzenia członków zarządu do postanowień ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. NWZ PZU SA 8 lutego 2017 roku podjęło uchwałę inicjującą podjęcie prac w tym zakresie, które doprowadzą do wdrożenia zasad ustawowych.

Nowe zasady wynagrodzenia członków zarządu będą obowiązywać po przyjęciu przez Radę Nadzorczą stosownej uchwały.