Biuro prasowe

PZU przyspieszy realizację strategii oraz pozostanie spółką dywidendową

powrót do listy
23.03.2017

Grupa Kapitałowa PZU zapewni skuteczną realizację Strategii do 2020 roku. Jej kluczowymi elementami są projekty w obszarze kosztowym, innowacje oraz wzrost. Priorytetem są też transakcje i projekty na rynku bankowym. Poprawie ulegnie kształt współpracy  w ramach i pomiędzy organami Spółki, co zwiększy efektywność działań PZU. Spółka potwierdza realizacje przedstawionej akcjonariuszom polityki dywidendowej.

- PZU realizuje strategię rozwoju Grupy do 2020 rok, w której tworzeniu jako członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej, aktywnie uczestniczyłem. Zgodnie z nią Spółka dąży do wzrostu rentowności biznesu ubezpieczeniowego oraz rozwoju innowacyjnych narzędzi w zakresie obsługi klienta i zarządzania. Realizowane są też ważne inicjatywy wzrostowe w obszarze Zdrowia oraz Inwestycji. W każdym z tych obszarów kryje się ogromny potencjał rozwoju, który chcemy wyzwolić. Najwyższą wagę mają dla nas transakcje i projekty na rynku bankowym, które PZU będzie skutecznie rozwijać.

Jestem też przekonany, że poprawie ulegnie kształt współpracy w ramach i pomiędzy poszczególnymi organami Spółki. W szczególności będziemy się koncentrowali na zbudowaniu zrozumienia i zaufania pomiędzy Zarządem PZU a Radą Nadzorczą, ponieważ w tej materii powstały zastrzeżenia, skutkujące wczorajszą decyzją o zmianach w Zarządzie PZU – powiedział Marcin Chludziński, p.o. prezesa PZU S.A.

Zgodnie z założeniami strategii, PZU rozwija działalność w Polsce i na tych rynkach zagranicznych, gdzie jest już obecne. Priorytetowy jest ambitny kierunek działań na rynku bankowym oraz finalizacja – realizowanej wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju – transakcji nabycia udziałów banku Pekao SA. Poszerzenie współpracy ze startupami i VC przyczyni się natomiast do stworzenia jednej z najbardziej innowacyjnych grup finansowych w Europie oraz rozwoju polskiej gospodarki.

PZU jest jednym z kluczowych komponentów systemu stabilności finansowej w Polsce, dlatego wzmacniane oraz rozwijane będą działania służące budowaniu trwałej wartości dla naszych akcjonariuszy, przyjaznego otoczenia pracy dla pracowników oraz stałej poprawy jakości usług dla klientów z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Przedstawiona akcjonariuszom polityka dywidendy będzie realizowana – podkreśla Marcin Chludziński.