Biuro prasowe

Sukces absolutnej stopy zwrotu od TFI PZU

powrót do listy
29.07.2016

Zakończona 26 lipca 2016 r., niepubliczna emisja certyfikatów inwestycyjnych funduszu PZU FIZ Forte po raz kolejny okazała się wielkim sukcesem. Tylko w ramach tej jednej subskrypcji TFI PZU pozyskało do zarządzania kwotę ponad 515 milionów złotych. Łączne aktywa funduszu sięgają już niemal 1,1 mld zł.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty „Forte” to fundusz absolutnej stopy zwrotu, dążący do osiągnięcia zysku, niezależnie od koniunktury panującej na rynkach finansowych. Decyzje inwestycyjne podejmowane są w oparciu o strategię Global Macro, która wykorzystuje prognozy trendów makroekonomicznych i geopolitycznych zachodzących na świecie.