Biuro prasowe

Nowy Apple iPad w Orange mobilny i bezpieczny z PZU

powrót do listy
23.03.2012

23 marca br. do oferty sieci Orange wchodzi nowy tablet Apple iPad. To duże wydarzenie na rynku telekomunikacyjnym, które wpisuje się w trend coraz bardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń mobilnych, o rosnącej wartości. PZU przygotował specjalną ofertę ubezpieczeniową adresowaną do właścicieli telefonów, laptopów, netbooków i tabletów oferowanych w ramach usług telekomunikacyjnych sieci Orange.

„Możliwość pracy w każdym miejscu i czasie naraża urządzenia mobilne na wiele zagrożeń, związanych z ich uszkodzeniem lub utratą. Niewielka miesięczna składka ubezpieczenia, dodawana do rachunku za usługi telekomunikacyjne w Orange zapewnia klientom możliwość swobodnego korzystania ze swojego sprzętu mobilnego bez żadnych obaw” – powiedziała Agnieszka Gocałek, Dyrektor Biura Bancassurance i Programów Partnerstwa Strategicznego w PZU SA.

Klienci Orange, podpisujący i przedłużający umowę o korzystanie z usług telekomunikacyjnych, mogą skorzystać z oferty polisy „Nowy Bezpieczny Telefon” oraz „Bezpieczny Laptop”. Zabezpieczają one aparaty telefoniczne lub netbooki, tablety i laptopy od ryzyka utraty, zniszczenia lub uszkodzenia oraz w przypadku ubezpieczenia telefonu komórkowego dodatkowo od ryzyka nieuprawnionego użycia telefonu w przypadku jego kradzieży lub rabunku.

Oferta przygotowana została we współpracy PZU oraz PTK Centertel, dostępna jest jedynie dla klientów sieci Orange. Najważniejsze zalety ubezpieczenia to m.in.:

  • szeroki zakres ubezpieczenia - obejmujący również zalanie, kradzież z włamaniem oraz kradzież kieszonkową
  • łatwy i szybki sposób zgłaszania szkody na infolinii 501 030 030,
  • wygoda opłat - kwota ubezpieczenia jest doliczana do rachunku za usługi telekomunikacyjne.

Ubezpieczenie „Nowy Bezpieczny Telefon” jest dostępne w trzech wariantach zakresu ochrony, zróżnicowanej wysokością składki miesięcznej:

Wariant nr I Standard obejmuje:

  • utratę telefonu wskutek kradzieży, w tym kradzieży z włamaniem, z wyłączeniem kradzieży kieszonkowej lub wskutek rabunku,
  • zniszczenie lub uszkodzenie telefonu wskutek dewastacji, uszkodzenie mechaniczne nie objęte gwarancją telefonu, z wyłączeniem uszkodzenia wskutek zalania,
  • poniesione przez ubezpieczonego koszty połączeń lub innych usług telekomunikacyjnych powstałych wskutek nieuprawnionego użycia telefonu w przypadku jego kradzieży lub rabunku, zrealizowanych do czasu zastrzeżenia karty SIM;

Wariant nr II Komfort obejmuje ochronę taką, jak wariant nr I Standard poszerzoną o uszkodzenie wskutek zalania, natomiast Wariant nr III Premium rozszerza ochronę jeszcze o utratę telefonu wskutek kradzieży kieszonkowej i rabunku,

Suma ubezpieczenia (stanowiąca górną granicę odpowiedzialności):

  • W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia telefonu suma ubezpieczenia odpowiada cenie telefonu określonej zgodnie z cennikiem obowiązującym w Orange bez uwzględnienia ewentualnych rabatów lub upustów wynikających z promocji.
  • W ubezpieczeniu nieuprawnionego użycia telefonu wynosi 4 tys. zł. W każdym okresie równym 12 kolejnym miesięcznym okresom ubezpieczenia liczonym od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego ubezpieczonego, ochrona objęte są wyłącznie 2 zdarzenia ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie „Bezpieczny Laptop” jest dostępne w jednym wariancie zakresu ochrony. Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia netbooka, notebooka lub tabletu zakupionego w sieci dystrybucji komórkowej w ofercie Orange Free przez klienta, który posiada ważna umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Suma ubezpieczenia (stanowiąca górną granice odpowiedzialności):

Suma ubezpieczenia odpowiada cenie laptopa określonej zgodnie z cennikiem obowiązującym w Orange bez uwzględnienia ewentualnych rabatów lub upustów wynikających z promocji i nie może wynosić więcej niż 3 tys. zł. W każdym okresie równym 12 kolejnym okresom ubezpieczenia liczonym od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego ubezpieczonego, ochrona objęte są wyłącznie 2 zdarzenia ubezpieczeniowe.

Najtańsze miesięczne ubezpieczenie telefonu kosztuje 7,99 zł, w pakiecie Komfort - 14,99 zł, a w przypadku Premium - 18,99 zł. Ubezpieczenie laptopa to koszt 12 zł/miesiąc.