Biuro prasowe

Komunikat prasowy PZU SA w sprawie porozumienia pomiędzy akcjonariuszami spółki

powrót do listy
02.10.2009

W dniu wczorajszym podjęto decyzje, które kończą długoletni spór głównych akcjonariuszy o dokończenie prywatyzacji PZU SA. Stronami porozumienia są Minister Skarbu Państwa, Eureko i PZU SA.

– To niezwykła chwila dla naszej firmy. Zarząd ma poczucie wielkiego sukcesu. To przełomowy moment, który rozpoczyna nowy rozdział w historii spółki. Cieszę się, że po długoletnim konflikcie i trudnych negocjacjach akcjonariusze PZU SA osiągnęli porozumienie. Zawarcie przez strony umowy w tak kluczowej kwestii, jaką była prywatyzacja PZU, jest sukcesem polskiego rządu, który pokazał, że potrafi rozwiązywać kwestie sporne zgodnie ze światowymi standardami. Chciałbym za to wyrazić podziękowania dla akcjonariuszy, a przede wszystkim dla Ministra Skarbu Państwa Pana Aleksandra Grada oraz całego zespołu, który pracował nad zawarciem porozumienia – powiedział Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU SA.

Porozumienie podpisane przez akcjonariuszy otwiera drogę do dalszego rozwoju PZU. Pozwoli na szybszą i skuteczniejszą implementację Strategii Spółki na lata 2009 – 2011. Docelowo wzmocni też pozycję konkurencyjną firmy na rynku ubezpieczeniowym oraz poprawi wizerunek PZU jako silnej, stabilnej i przewidywalnej firmy w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jednym z efektów porozumienia będzie debiut spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz wprowadzenie w spółce światowych standardów ładu korporacyjnego. Klarowna sytuacja właścicielska umożliwi zarządowi PZU pozyskiwanie kapitału z rynków finansowych.

Wypłata wysokiej dywidendy jest neutralna z punktu widzenia klientów PZU. Po wypłacie spółka zachowa wysoki poziom bezpieczeństwa finansowego, powyżej standardów europejskich. Podstawowe wskaźniki wypłacalności dla Grupy PZU i spółek Grupy pozostaną na bardzo wysokim poziomie, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo klientów i wiarygodność rynkową. Należy podkreślić, że wypłata 12 mld zł dywidendy jest naturalną konsekwencją prawa akcjonariuszy do wypłaty zysków zakumulowanych w latach poprzednich.

PZU jest największym ubezpieczycielem w Europie Środkowo-Wschodniej, a bardzo dobre wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2009 r. pokazują ogromny potencjał i stabilność spółki wobec kryzysu na rynkach finansowych. Porozumienie pomiędzy akcjonariuszami pozwoli wykorzystać wielkie możliwości Grupy PZU i przyczyni się do jej dalszego rozwoju.