Biuro prasowe

Najważniejsze informacje

Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej.

Tradycje ubezpieczeń na ziemiach polskich, do których odwołuje się PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Historia PZU sięga lat dwudziestych XX wieku, kiedy to została powołana Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych, pierwsza ogólnopolska instytucja ubezpieczeniowa zapewniająca pełny pakiet ubezpieczeń, następnie przekształcona w Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Jako spadkobierca tej wieloletniej tradycji, PZU zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

PZU należy dziś do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się grup kapitałowych w Polsce. W 2010 roku PZU stał się spółką publiczną. Akcje ubezpieczyciela kupiło ponad 250 tysięcy inwestorów indywidualnych i 2,6 tys. instytucji. Zainteresowanie wśród inwestorów instytucjonalnych 9 krotnie przekroczyło wielkość oferty. Już na debiucie kurs akcji PZU wzrósł o 12%. Obroty akcjami w pierwszym dniu notowań wyniosły ponad 5 mld zł. Czołowa pozycja Grupy PZU na polskim rynku usług ubezpieczeniowych i finansowych znajduje potwierdzenie w wielu niezależnych rankingach prasowych i konkursach. W lipcu 2010 roku agencja Standard & Poor's podtrzymała długoterminowy rating kredytowy oraz rating siły finansowej na poziomie A ze stabilną perspektywą ratingową.

Grupa PZU oferuje swym klientom najszerszą gamę produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym. W ramach podstawowej działalności ubezpieczeniowej, obejmującej ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe, klienci Grupy PZU mają do wyboru blisko 200 rodzajów ubezpieczeń.

konsekwentnie dąży do coraz pełniejszego zaspokajania potrzeb klientów, systematycznego podnoszenia jakości usług oraz stałego poszerzania możliwości rozwojowych. PZU to firma najbardziej ceniona za doświadczenie, tradycję, polskie pochodzenie, silną pozycję finansową oraz łatwy dostęp do agentów i oddziałów firmy.

Grupa PZU od lat wspiera inicjatywy kulturalne i naukowe oraz instytucje użyteczności publicznej. Prowadzi liczne działania na rzecz dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także edukacji i rozwijania młodych talentów. Tego rodzaju aktywności są przejawem społecznej odpowiedzialności biznesu i oznaczają poza wypełnianiem obowiązków wobec właścicieli i zaspokajaniem potrzeb klientów, również wrażliwość na oczekiwania pracowników, partnerów biznesowych czy lokalnych społeczności. PZU jest mecenasem Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Oficjalnym Ubezpieczycielem Zamku Królewskiego w Warszawie. Troska o polską kulturę i sztukę jest jednym z najważniejszych aspektów działalności sponsoringowej PZU. Natomiast w obszarze działalności prewencyjnej PZU jest niekwestionowanym liderem w zakresie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa na polskich drogach. Ponadto Spółka czynnie angażuje się we współpracę z Policją, państwową i ochotniczą Strażą Pożarną, a także wspiera finansowo ochotnicze służby ratownicze – TOPR, GOPR oraz kilka grup
WOPR. Innym z kluczowych obszarów działania PZU w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu jest wspieranie edukacji i społecznej aktywności na terenach wiejskich i w małych miastach, w tym tworzenie najzdolniejszym młodym ludziom warunki równych szans rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego.