Kamera skierowana na logo PZU

Informacje prasowe

Inwestorzy uwierzyli w nową strategię PZU

Na publikację dokumentu pozytywnie zareagowała wycena PZU na warszawskiej giełdzie. Po porannych przecenach, kurs spółki poszybował o blisko 5% (z kursu minimalnego 26,31 PLN do maksymalnego 27,72 PLN), aby na zamknięcie notowań ustabilizować się na poziomie +1,1%. Obroty na akcjach osiągnęły rekordowe 300 mln złotych.

Więcej

Wyniki za rok 2015 impulsem do zmian w PZU. Nowy zarząd stawia na rentowność działalności podstawowej, wzrost i innowacyjność

Wojna cenowa na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych i spadek wyniku z inwestycji – między innymi te dwa czynniki miały wpływ na zysk Grupy PZU w 2015 roku, który spadł o 21,1% do poziomu 2 342,2 mln złotych netto. O 4,6 p.p. spadł również wskaźnik ROE, który wyniósł w ubiegłym roku 18%. Nowy zarząd PZU, powołany w końcu stycznia, dokonuje niezbędnego przeglądu strategii.

Więcej

Trudne warunki prowadzenia biznesu w trzecim kwartale 2015. Oczekiwany pozytywny wpływ wprowadzenia Solvency II na sytuację kapitałową PZU

Gorsza koniunktura na rynkach kapitałowych, wojna cenowa oraz wzrost szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych silnie wpłynęły na wynik PZU w III kwartale 2015 roku. Zysk netto Grupy wyniósł 1,83 mld zł i był niższy od wyniku z ubiegłego roku o 28,5%. W tych niesprzyjających warunkach rekordowa pozostała jednak sprzedaż polis. Składki zebrane przez PZU w ciągu 9 miesięcy 2015 roku urosły do sumy 13,46 mld zł i były wyższe o 8,5% niż w analogicznym okresie roku 2014.

Więcej

Blisko miliard złotych zysku PZU w I kwartale 2015

Wynik finansowy netto Grupy PZU po I kwartale 2015 roku wyniósł ponad 941 mln zł i z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych1 wzrósł o 25,2% względem pierwszego kwartału ubiegłego roku. Aż o 5,1 p.p. do poziomu 27,6% wzrósł także wskaźnik ROE.

Więcej

Świetny rok TFI PZU

Ponad 6 mld PLN – takimi aktywami klientów zewnętrznych zarządzało na koniec 2014 roku TFI PZU. To o 42 proc. więcej niż rok wcześniej i o 84 proc. więcej niż w grudniu 2012 roku. W sumie, w ciągu ostatnich trzech lat wartość aktywów klientów zewnętrznych zarządzanych przez TFI PZU wzrosła ponad 2,5-krotnie. ...

Więcej

Rating PZU wyższy od ratingu Polski w walucie zagranicznej

Agencja ratingowa S&P w komunikacie z 25 marca potwierdziła pozycję ratingową PZU na poziomie „A” z perspektywą stabilną (outlook stable). To oznacza że PZU znajduje się w dobrej sytuacji finansowej i spełnia wszystkie kryteria bezpieczeństwa nakładane na niego przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej i KNF. ...

Więcej

Ponad miliard dolarów zysku Grupy PZU w 2013 roku

Grupa PZU realizuje przyjętą strategię i kolejny rok z rzędu przynosi akcjonariuszom bardzo dobre, najwyższe od debiutu giełdowego zyski. Zysk netto wzrósł o 1,2% w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 3 293,7 mln zł. ...

Więcej
Zobacz więcej