Kamera skierowana na logo PZU

Informacje prasowe

Bezpieczny Poród z PZU

Już wkrótce ruszy Program „Bezpieczny Poród” - pierwszy w Europie Środkowo Wschodniej powszechny program kształcenia podyplomowego lekarzy z zakresu położnictwa. Innowacyjny projekt jest owocem współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i PZU. List intencyjny w tej sprawie podpisali Michał Krupiński – prezes PZU SA i prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś - rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Paweł Surówka - prezes PZU Życie SA i Andrzej Jaworski – członek zarządu PZU SA. W uroczystości wzięła udział także Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Więcej

PZU zbiera nagrody za 2016 rok

Ubiegły rok Grupa PZU zakończyła symbolicznymi sukcesami. Ubezpieczyciel zdobył tytuł „Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej 2016” w kategorii polis komunikacyjnych, a Michał Krupiński, prezes PZU SA, nagrodę „Ubezpieczeniowego Menedżera 2016”. Obydwa wyróżnienia zostały przyznane przez Gazetę Bankową.

Więcej

Samoobsługa szkody - nowa aplikacja PZU

PZU wprowadził aplikację internetową do samodzielnej kalkulacji kosztów naprawy samochodu i uszkodzonego mienia. To pierwsza na rynku usługa, która pozwoli klientowi natychmiastowo uzyskać wartość kwotową szkody.

Więcej

PZU Zdrowie otwiera nową placówkę w Katowicach

Spółka otwiera pierwszą placówkę medyczną sygnowaną znakiem PZU Zdrowie. Przychodnia mieści się w centrum Katowic w nowoczesnym budynku Altus. Uroczyste otwarcie odbyło się 8 listopada 2016 r. Zaproszeni goście mogli zwiedzić placówkę i wykonać podstawowe badania.

Więcej

PZU na forum CYBERSEC

Silna reprezentacja PZU na konferencji w Krakowie. Największy polski ubezpieczyciel na rozpoczynającym się w poniedziałek 26 września II Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC będzie dyskutował, jak sprostać wyzwaniom dokonującej się właśnie tzw. czwartej rewolucji przemysłowej.

Więcej

PZU na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Panel tematyczny z prezesami spółek skarbu państwa, organizacja wydarzenia specjalnego, nowoczesna ekspozycja w pawilonie Polskiej Fundacji Narodowej - Grupa PZU na pewno będzie widoczna podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Więcej

Rezygnacja członka zarządu PZU SA

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”) informuje, że w dniu 30 sierpnia 2016 roku, Pan Sebastian Klimek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu PZU SA z dniem 30 sierpnia 2016 roku.

Więcej

PZU wspiera przemysł stoczniowy

Największy polski ubezpieczyciel wspiera polską gospodarkę, w tym przemysł stoczniowy. Udziela gwarancji ubezpieczeniowych największym stoczniom i firmom okołostoczniowym z Grupy Mars Shipyards&Offshore.

Więcej

Inwestorzy uwierzyli w nową strategię PZU

Na publikację dokumentu pozytywnie zareagowała wycena PZU na warszawskiej giełdzie. Po porannych przecenach, kurs spółki poszybował o blisko 5% (z kursu minimalnego 26,31 PLN do maksymalnego 27,72 PLN), aby na zamknięcie notowań ustabilizować się na poziomie +1,1%. Obroty na akcjach osiągnęły rekordowe 300 mln złotych.

Więcej

TUW PZUW ubezpieczy Polską Grupę Górniczą

Polska Grupa Górnicza (d. Kompania Węglowa) zostanie objęta ochroną ubezpieczeniową przez TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. Umowa z PGG jest pierwszą tak znaczącą umową na ryzyka górnicze w historii TUW PZUW.

Więcej

Raport roczny online PZU za 2015 rok dostępny dla inwestorów

PZU udostępnił raport roczny za rok 2015 w wersji online. Kolejna odsłona zawiera większą dawkę syntetycznych treści finansowych i pozafinansowych dotyczących działalności PZU. Do wykorzystania użytkowników postawiono nowoczesne narzędzia pozwalające na wielopłaszczyznową analizę zdarzeń korporacyjnych i makroekonomicznych.

Więcej

Rezygnacja członka zarządu PZU SA

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA") informuje, że w dniu 23 czerwca 2016 roku, Pan Dariusz Krzewina złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu PZU SA z dniem 23 czerwca 2016 roku.

Więcej
Zobacz więcej