Kamera skierowana na logo PZU

Informacje prasowe

PZU na forum CYBERSEC

Silna reprezentacja PZU na konferencji w Krakowie. Największy polski ubezpieczyciel na rozpoczynającym się w poniedziałek 26 września II Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC będzie dyskutował, jak sprostać wyzwaniom dokonującej się właśnie tzw. czwartej rewolucji przemysłowej.

Więcej

Sukces absolutnej stopy zwrotu od TFI PZU

Zakończona 26 lipca 2016 r., niepubliczna emisja certyfikatów inwestycyjnych funduszu PZU FIZ Forte po raz kolejny okazała się wielkim sukcesem. Tylko w ramach tej jednej subskrypcji TFI PZU pozyskało do zarządzania kwotę ponad 515 milionów złotych.

Więcej

TFI PZU: MAZUREK w rękach Piotra Bienia

Piotr BIEŃ przejmuje zarządzanie częścią akcyjną Subfunduszu PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK - zadecydował we wtorek zarząd TFI PZU. Częścią dłużną będą nadal zarządzali Konrad Augustyński i Paweł Kowalski. ...

Więcej

2014: Większość nowych PPE w PZU INWESTYCJE

Aż 17 z 29 nowoutworzonych w 2014 r. Pracowniczych Programów Emerytalnych zarejestrował PZU. To umocniło PZU Inwestycje na pozycji lidera rynku PPE – prowadzi 527 ze wszystkich 1072 takich programów. W programach PZU Inwestycje przybywa nie tylko nowych, regularnie inwestujących uczestników, ale i „rentierów” korzystających już z efektów wcześniejszego, wieloletniego odkładania pieniędzy na PPE. ...

Więcej

Świetny rok TFI PZU

Ponad 6 mld PLN – takimi aktywami klientów zewnętrznych zarządzało na koniec 2014 roku TFI PZU. To o 42 proc. więcej niż rok wcześniej i o 84 proc. więcej niż w grudniu 2012 roku. W sumie, w ciągu ostatnich trzech lat wartość aktywów klientów zewnętrznych zarządzanych przez TFI PZU wzrosła ponad 2,5-krotnie. ...

Więcej

PZU dostał zgodę na przejęcie Lietuvos Draudimas

9 października Litewska Rada Konkurencji wydała zgodę na przejęcie przez PZU SA spółki Lietuvos Draudimas, lidera na tamtejszym rynku ubezpieczeniowym. W procesie ubiegania się o zgodę, PZU zobowiązał się ograniczyć udziały rynkowe w części linii biznesowych do poziomu sprzed daty koncentracji. ...

Więcej

TFI PZU wzmacnia zarządzanie portfelami akcji

Piotr Bień, zarządzający portfelem akcyjnym największego otwartego funduszu emerytalnego w Polsce, pokieruje (od 1 X br.) zespołem Biura Rynku Akcji TFI PZU, największego pod względem aktywów towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Więcej

Komentarz Pawła Durjasza na temat danych o produkcji przemysłowej w styczniu

GUS podał bardzo dobre dane o wzroście produkcji sprzedanej przemysłu. Wprawdzie roczne tempo wzrostu tej produkcji obniżyło się w styczniu do 4,1% r/r wobec 6,6% r/r w grudniu 2013 r., ale po wyeliminowaniu oddziaływania czynników sezonowych i wpływu różnicy w liczbie dni roboczych okazało się, że wzrost produkcji jednak przyspieszył do 6,3% r/r wobec 5,2% r/r, osiągając najlepszy...

Więcej

TFI PZU podpisał umowę na utworzenie PPE w PKN Orlen

PKN Orlen zawarł z TFI PZU umowę na prowadzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego dla swoich pracowników. Program tworzony jest z inicjatywy pracodawcy, który finansować będzie wpłaty do PPE. W ten sposób spółka umożliwi pracownikom systematyczne gromadzenie środków na ich dodatkową, prywatną emeryturę. ...

Więcej
Zobacz więcej